Vilkår og betingelser

dk.prysmiangroup.com hjemmeside er en online informations- og kommunikationsservice leveret af Prysmian S.p.A. ("Prysmian Group", "Prysmian"). Vilkår og betingelser for brug heraf kan ændres eller opdateres uden varsel.


Intellektuel ejendom

Adgangen til denne hjemmeside indebærer accept af vilkår og betingelser i denne meddelelse. Medmindre andet specifikt er angivet, er tekster, billeder, fotos, grafik eller audiovisuelt vist på denne hjemmeside ophavsretligt beskyttet af Prysmian Group (Copyright © 2014 Prysmian Group) eller af Prysmian Groups virksomheder eller af deres licensgivere, alle rettigheder forbeholdes. De må ikke kopieres, ændres, bruges, reproduceres, overføres, uploades, offentliggøres eller distribueres, helt eller delvist - uden forudgående skriftligt samtykke fra ejeren.

Medmindre andet specifikt er angivet, ejes Prysmian-navnet, PRYSMIAN-varemærket eller de varemærker, der vises på denne hjemmeside, af Prysmian eller af Prysmian Groups virksomheder eller af deres licensgivere.

De må ikke kopieres, ændres, bruges, reproduceres, overføres, uploades, offentliggøres eller distribueres uden forudgående skriftligt samtykke fra ejeren. Prysmian Group giver tilladelse til elektronisk at kopiere og udskrive dele af denne hjemmeside på papir til personlig brug, med advarslen "Copyright © 2014 Prysmian Group". Enhver uautoriseret brug af Prysmian-indhold eller varemærker skal betragtes som en krænkelse af Prysmians intellektuelle ejendoms- og ophavsret og kan retsforfølges i overensstemmelse med gældende love.


Ansvarsfraskrivelse

Selvom der er blevet brugt rimelig omhu ved indsamling og visning af information på hjemmesiden, giver Prysmian ingen udtrykkelig eller underforstået garanti for indholdets nøjagtighed, fuldstændighed eller bruger anvendelighed og fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller udeladelser hertil. Prysmian påtager sig intet ansvar, hverken udtrykkeligt eller underforstået af nogen art med hensyn til brugernes adgang til denne hjemmeside eller brugernes brug af indholdet deraf.

Virksomhedsoplysninger og finansielle oplysninger bliver løbende opdateret og afspejler de data, der er blevet indgivet til relevante myndighed eller offentliggjort på et givent tidspunkt. Vedrørende produktinformationer bør køber foretage en specifik forespørgsel om varens type og dens egnethed til den applikation, som ønskers. Prysmian forbeholder sig retten til at foretage forbedringer og/eller ændringer i produkterne beskrevet på denne hjemmeisde uden varsel. Juridiske terminologier er oversat fra italiensk til dansk og er muligvis ikke identiske med lokale begreber og termer. 


Links

Links til andre websteder indeholdt heri er udelukkende for brugerens bekvemmelighed. Prysmian er ikke ansvarlig for indholdet af nogen anden side, der kan tilgås fra denne hjemmeside, eller hvorfra denne hjemmeside kan tilgås. Tilslutning til andre websteder fra dette websted sker på brugerens egen risiko, og brugerne bør sikre, at de har taget passende forholdsregler mod virus eller andre sådanne elementer. Prysmian har absolut ingen kontrol over indholdet på sådanne websteder, herunder reklamemateriale, indeholdt på sådanne websteder, eller for produkter eller tjenester, der tilbydes af tredjepart. Sådanne produkter eller tjenester er på ingen måde sponsoreret, delt eller understøttet af Prysmian.


Oplysninger fra brugere

Ethvert materiale, der sendes til Prysmian via e-mail skal uden andet specificeres anses for ikke fortroligt. Prysmian erhverver ejendomsret til og har ingen forpligtelse af nogen art med hensyn til sådanne materialer. Derfor kan Prysmian frit reproducere, bruge, afsløre, vise, transformere  og distribuere materialerne til andre uden begrænsning. Ydermere kan Prysmian frit bruge, uden nogen form for overvejelse, enhver information, idé, koncept, knowhow eller teknik indeholdt i sådanne materialer til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, der indeholder sådanne materialer.

Brugere der sender materialer til Prysmian, garanterer, at alle materialer er egnet til offentliggørelse og accepterer at holde Prysmian skadesløs for enhver eventuel tredjeparts handling i forbindelse med sådanne materialer.