EN - CPR

CPR

Byggevareforordningen omfatter alle kabler til fast installation

CPR

EN - Products & Solution - Services - Web Services - Text Intro

CPR - Construction Product Regulation

CPR eller Byggevareforordningen som det hedder på dansk, er en fælles europæisk klassificering af kablers ydeevne, med hensyn til reaktion ved brand. Forordningen er trådt i kraft og udsted af EU-Kommissionen i henhold til standard EN 50575. Kravet om CE-mærkning gælder for alle kabler til fast installation. Konkret indebærer forordningen, at alle kabler installeret i en bygning skal være CE-mærket i henhold til et defineret klassifikationssystem samt prøvningsmetoder til dette formål. Som kunde vil du ikke opleve synlige ændringer, vores kabler vil bibeholde deres nuværende navne samt have samme udseende og egenskaber som tidligere. Kun vores produkt labels vil ændre sig med nye informationer om CPR klasse og DoP nummer (ydeevne-deklaration) tydeligt påtrykt.

DK - CPR - Klasse E som miminum

Brandklasse E som minimum

I Danmark har Byggestyrelsen offentliggjort, at brandklassifikation Eca som minimum skal være gældende for brandhæmmende kabler til fast installation i byggeri. Dette svarer til de halogenfrie og brandhæmmende kabler, som vi har solgt på markedet i mange år. Så selvom bogstavet er nyt, så er kablerne af samme type og kvalitet som før. Derfor er der ingen grund til usikkerhed. Prysmian Groups råd er derfor: Køb de kabler som du plejer, for sikkerheden er stadig den samme.

DK - CPR

Brandklassifikationer fra B til E

Kabler kan klassificeres fra B2 til E. Dette gøres ved hjælp af brandtests der måler flammespredning og varmeudvikling. Ud over disse to parametre vil der også være yderligere sub-kriterier for røgudvikling, brandbare dråber og udvikling af syre ved brand. Tilsammen skabes et totalt overblik over sikkerhedsniveauet for kablet i henhold til de definerede ydeevneklasser.

 

DK - DoP - Ydeevendeklaration

DoP Ydeevne-deklaration

CPR kræver at CE-mærkningen ledsages af en ydeevne-deklaration, der på engelsk forkortes DoP. Hver CE-mærkning ledsages dermed af et unikt 7 cifret DoP nummer påtrykt produktlabelen eller emballagen, der refererer til et specifikt dokument. Dette indeholder information om produkttype, anvendelsesformål, produktionssted, test og godkendelses instands samt ydeevneklasse.

DK - Nye produkt labels

Nye produkt labels

CPR kræver at CE-mærkning af produkter angiver yderligere informationer end tidligere. Det er således obligatorisk at produktlabelen eller emballage opgiver information om produktionssted, DoP nummer og brandklasse. Derfor har vi lavet nye labels til vores produkter og ved den lejlighed anført yderligere informationer såsom ledertemperatur, QR kode, bar-kode og i visse tilfælde også yderligere elektriske data.

DK - CPR - Testning

Kabeltestning

Prysmian Group har otte interne testlaboratorier i Europa, der er officielt akkrediteret, og som kan foretage tredjeparts brandtest på kabler iht. CPR standarder. Derudover samarbejder koncernen ligeledes med en lang række akkrediterede laboratorier i Europa, der foretager tredjeparts testning og certificering af vores kabler. Der testes for syreafgivelse, varmeudvikling, flammespredning, røgtæthed og brandbare væsker.

DK - Fordele ved ordningen

Fordele ved EU ordningen

CE-mærket er et led i EU’s ønske om at skabe fri bevægelighed af varer imellem EU-landene. Ved at stille ens krav til produkter gennem lovgivning reducerer man tekniske handelshindringer. Og man sikrer, at de nationale myndigheder i et enkelt EU-land ikke kan stille strengere krav til et produkt end de krav, der er formuleret i direktivet. Forordningen er designet til at sikre pålidelige oplysninger omkring ydeevnen for alle byggevarer, ved hjælp af et ensartet sprog og sammenlignelige tekniske specifikationer på tværs af Europa. Noget der er til gavn for både producenter, myndigheder, forhandlere, kunder og slutbrugere.

DK - CPR - Download brochure

Downloads

Hos Prysmian og Draka er vi godt rustet ved overgangen til de nye EU-regler. Ikke mindst fordi vi længe har arbejdet på at imødekomme ændringerne, for at sikre en nem og rettidig omlægning af hele vores forsyningskæde. Alle forholdsregler er taget, for at gøre overgangen så glat som muligt for dig. Det skal være let, at overholde CPR. Dermed er vi med til at give dig en sikker fremtid.

arrow-right arrow-right-strong Download folder