Bæredygtighed

Bæredygtighed

Et firma, en forpligtelse

Bæredygtighed er vigtigt for os, derfor redegørere vi uddybende om vores arbejde og resultater på dette områd. På vores hjemmeside og i årlige rapporter deler vi disse informationer med vores kunder og samarbejdspartnere, aktionærer og finansmarkedet, offentligheden og andre, der har et forhold til Prysmian Group.

Formålet er tydeligt at redegøre for hvilken betydning vi tillægger samfundsansvar. Vi garanterer for koncernens etiske og socioøkonomiske opførsel, ved at udarbejde en årlig bæredygtighedsrapport, inspireret af FN's 17 verdensmål. 

dk - text - bæredygtighed - FN's 17 mål


Prysmian bæredygtighedsmål er baseret på FN's 17 verdensmål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til i 2030 helt at have afskaffet fattigdom og sult i verden, reduceret uligheder, sikret uddannelse og sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Disse fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Koncernens bæredygtighedsmål eller SDG's (Sustainability Developement Goals) fokuserer på 5 specielt udvalgte områder, hvor virksomheden mener at vi kan bidrage med forbedringer. Se mere herom i denne video.

dk - sustainability - PG goals 5-3-9

DK - Download acc. - Sustainabiilty report 2017

Prysmian Group Sustainability Report 2019

Prysmian Group Sustainability Report 2018

Sustainability Overview 2018

Prysmian Group Sustainability Report 2020

Prysmian Group SASB Report 2020

dk - latest news widget - sustainability