Etik & Integritet

Etik & Integritet

Vi driver en anstændig virksomhed

Vi stræber efter at overholde de højeste standarder for retfærdig og etisk praksis i enhver handling, vi foretager os - hver eneste dag på tværs af alle vores lokationer. Dette er i overensstemmelse med vores mission, vision og værdier som en virksomhed.

DK - Om os - Etik og Integritet - 2nd paragraf

Som en del af virksomhedens etiske kodeks, vejleder en integritetskultur om hvordan vi forventer, at medarbejderne skal opføre sig, når de foretager deres daglige arbejde. Det er et nyttigt redskab til at forhindre uansvarlig eller ulovlig adfærd.

Det understøttes af vores koncerns Compliance Policy (herunder bl.a. en anti-bestikkelse og anti-kartel politk), der er designet til at sikre overholdelse fra vores medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere, salgsagenter, underentreprenører og distributører i henhold til Prysmians måde at drive forretning.

DK- Om os - Etik og Integritet - grå boks statement

 

Vores reglsæt for etisk- og overholdelsespolitik ændre sig i takt med udviklingen af virksomheden, i en  konkurrencedygtige verden.

DK - Om os - Etik & integritet - last paragraph

 

Vi vurderer løbende alle gældende love og bestemmelser vedrørende disse områder og ændrer vores politikker i overensstemmelse med den seneste bedste praksis. Vi tager også hensyn til vores interessenter i disse spørgsmål og overvejer deres anmodninger om lovlighed og anstændighed. Vi søger også for, at støtte vores etiske adfærd med forskellige initiativer, herunder en nyligt lancerede Whistleblower ordning.

Opdateringer til vores politikker udsendes til hele virksomheden og gøres let tilgængelig for alle medarbejdere og associerede virksomheder. Du kan lære mere om alle vores politikker på de dedikerede sider nedenfor.

DK - Key roles accordian - Om os - Etik & Integritet

Vores etiske politikker

Prysmian Groups Etiske Kodeks er grundlaget for vores virksomhedsgrundlag. Det er et charter om rettigheder og moralske principper, der definerer etisk og socialt ansvar for enhver person i organisationen.

Kodekset består af tre søjler:

1. Etik vedr. forretningsaktiviteter:
Forfølgelse af fortjeneste begrunder ikke forkert adfærd. Fortjeneste skal opnås med respekt for reglerne og vores konkurrenter og via retfærdige og gennemsigtige tiltag, der forudser og imødekommer markedets behov og dermed skaber værdi for alle interessenter.

2. Etik vedr. interne relationer: Vi er opmærksomme på betydningen af ​​vores relationer med medarbejdere. Vi styrker disse ved at respektere deres rettigheder, forventninger og behov og forbedre deres levevilkår og faglige vækst. Individet er centralt for vores fremtidige udvikling som virksomhed.

3. Etik vedr. miljømæssige og sociale forhold: I lyset af vores stærke overbevisning om princippet om bæredygtig udvikling, arbejder vi verden over med respekt for miljøet og lokalsamfund. Samtidig opfordrer vi til ansvarlig brug af ressourcer og fremmer lokale projekter, der har til formål at forbedre trivsel på de berørte områder.

Alle virksomheder i Prysmian Group koncernen er enige om, at overholde disse etiske regler, gældende nationale regler og øvrige regler og procedurer, som koncernen har vedtaget.

 

Til støtte for vores kodeks for etik

Integritet er en nøgleværdi for Prysmian Group koncernen. For at sikre, at integritet efterleves på alle niveauer i virksomheden, har vi etableret en compliance organisation for at overvåge overholdelsen af ​​vores Etiske Kodeks og andre relevante overholdelsespolitikker.

Organisationen består af følgende roller:
• Overordnet Compliance Officer: Styrer alle overholdelsespolitikker og -procedurer, herunder Code of Ethics, med rapportering til Control and Risks Committee og Chief Executive Officer.
• Lokal Compliance Officer: Til stede hos alle Prysmian Group subsidier for at sikre en ensartet implementering af overholdelsespolitikker.


At øge medarbejdernes opmærksomhed

For at sikre medarbejderens bevidsthed om alle koncernens politikker vedrørende etisk adfærd, har vi introduceret et e-learnings modul på vores intranet. Færdiggørelse af dette modul er obligatorisk for alle Prysmian Group ledere og medarbejdere. Nye versioner af denne online applikation er tilgængelig fra koncernens intranet, og medarbejderne underrettes, når det opdateres. Med denne tilgang sigter vi på at holde vores medarbejdere løbende engageret i vores politikker og stimulere større forståelse for dets betydning for firmaet.

 

Download hele den Etiske Kodeks politik her.

Afskaffelse af ​​korruption og illoyal konkurrence tages ekstremt alvorligt af Prysmian Group koncernen. Med henblik herpå indeholder koncernens overholdelsespolitikker, fastlagt i vores adfærdskodeks, en anti-bestikkelsespolitik og et antitrust kodeks. Begge dokumenter er offenliggjort på virksomhedens intranet, hvor alle medarbejdere har adgang til dem, og eventuelle opdateringer meddeles på tværs af virksomheden.
 

Anti-bestikkelse politik

Denne politik forbyder korruption for både offentlige embedsmænd og privatpersoner. Den kræver, at alle Prysmisk Group medarbejdere overholder dets regler og bestemmelser, og hvis de førstnævnte er mindre restriktive, gælder al national lovgivning om korruption i de lande, hvor arbejderne arbejder. 

I henhold til denne politik må ingen Prysmian Group medarbejder give, love, tilbyde eller godkende betaling af noget af værdi, direkte eller indirekte, til gavn for offentlige embedsmænd, medmindre det er i overensstemmelse med alle gældende love og i et omfang udtrykkeligt tilladt via koncernens politikker. 

Med henblik herpå, betegner udtrykket "offentlige embedsmænd" ansatte i et offentligt organ eller selskab, der kontrolleres af regeringen. Dette omfatter kommercielle enheder, internationale offentlige organisationer, politiske partier, -medlemmer eller -kandidater. 

Download hele Anti-bestikkelse politikken her.

 

Anti-kartel politik

Dette kodeks beskriver problemerne i forbindelse med anvendelsen af italiensk og EU konkurrencepolitikker, med hensyn til aftaler og misbrug af dominerende stillinger. De specifikke situationer, der opstår, skal vurderes fra sag til sag i forhold til dette kodeks. 

Download hele Anti-kartel politkken her.

 

Hos Prysmian Group fremmer vi aktivt en handelspraksis, som sikrer en ansvarlig og bæredygtig forsyningskæde samt at etiske, økonomiske, miljømæssige og sociale standarder overholdes i hele koncernens værdikæde globalt. Disse principper er fastlagt i en række politikker, der gælder for alle medarbejdere og dem, der driver forretning med os. Principperne dækker alle forretningstransaktioner og daglige aktiviteter hos vores medarbejdere, koncernenheder og deres leverandører, handelspartnere, handelsagenter, underentreprenører og distributører.

Politikkerne dækker følgende forhold: forretningsintegritet (fair trade, interessekonflikter, gaver og tilbud om underholdning, korruption, ansvarlighed); menneskerettigheder og arbejdstagere (underarbejde og slaveri, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, ikke-diskriminering, foreningsfrihed og kollektive forhandlinger) miljø (princippet om forholdsregler, anvendelse af råmaterialer og overholdelse, brug af energi, drivhusgasser og andre emissioner, vandforbrug, affaldsproduktion og genanvendelse).

Disse politikker og koncernens anvendelse af de relaterede retningslinjer fremhæves til leverandører i tilbuds- og kvalifikationsfasen. Politikkerne er tilgængeligt for alle medarbejdere vores intranet, og eventuelle opdateringer distribueres ud til hele virksomheden.

 

Download Prysmian Groups Politik vedr. Agenter, Tredjeparts-entreprenører og Andre mellemænd

Download Prysmian Group Gaver og Underholdningspolitik

Download Prysmian Group Politk for Eksportkontrol og Økonomiske Sanktioner

Downlaod Prysmian Group Globale Whistleblower Politik

Download Prysmian Group Globale Overensstemmelsespolitk

Download Prysmian Group Menneskerettighedspolitik

Download Prysmian Group Anti-Harassement Policy

Vi forvalter aktiviteter, der gavner lokalsamfundene. Da vi mener, at adgang til energi og telekommunikation er en forudsætning for den økonomiske og sociale udvikling af lokalsamfund og lande.

Af den grund skal de statsborgerskabs- og filantropiaktiviteter vi fremmer, især dem i udviklingslandene, overholde visse retningslinjer. Vi forpligter os derfor til at videregive oplysninger om store finansieringsinitiativer til støtte for lokalsamfund og sponsorater i vores Bæredygtighedsrapport og, hvor det er muligt, også på vores hjemmeside.

Download vores fulde Corporate Citizenship og Philanthropy Policy her.

"Konflikt Mineraler" (også kendt som '3TG') er defineret som tin, wolfram, tantal og guld, der kan hentes fra Den Demokratiske Republik Congo ("DRC") og de 10 omkringliggende lande. Bevæbnede oprørere i denne region har overhalet forskellige aspekter af minedrift og materialeprocessen og bruger fortjeneste fra salget af disse mineraler til finansiering af deres oprør samt engagerede sig i krænkelser af menneskerettighederne.

Prysmian ønsker at sikre, at dets samarbejdspartnere er opmærksomme på - og i overensstemmelse med denne politik vedrørende Konflikt Mineraler.


Download Prysmian Group Politik vedr. Konflikt Mineraler