dk - header - industri - vand - spildevandskabler

Spildevandskabler

Forbinder renseanlæg med energi

Spildevandskabler

dk - text - industri - vand - spildevand

Spildevandet kommer fra husholdninger, industrier, erhvervsvirksomheder og institutioner. Det renses i renseanlæg, så forurenende stoffer nedbrydes og fjernes i en grad, så det ikke kan skade omgivelserne. Derefter udledes det enten til vandløb, søer, havet eller nedsives i jorden. Hele denne proces kræver forskellige type elektriske pumper og dermed kabler, til at transportere spildevandet rundt.

DK - view products submenu - spildevand - LV + MV

Subkategorier af kabler

DK - Text 2 col - Vand - Certificeringer