DK - Header - Referencer - Nøglefæridge - Cobra

COBRAcable

Prysmian nøglefærdig projekt - link mellem Danmark og Holland

DK - Text 4 - Referance - Cobra cable

Prysmian Group blev i februar 2016 tildelt en ny kontrakt til en værdi af omkring 250 mio. € for en HVDC søkabel forbindelse mellem Danmark og Holland af TenneT TSO BV og Energinet.dk SOV- operatører for hhv. det hollandske og danske el-transmissionsnet. Kabelforbindelsen døbes COBRA (COpenhagen-BRuxelles-AMsterdam).

"Denne kontrakt bekræfter vores fremtrædende rolle indenfor søkabelbranchen samt anerkender vores engagement i udviklingen af smartere og mere bæredygtige elnet. Vi er meget glade og stolte af at være udvalgt sammen med Siemens til at etablere dette udfordrende projekt, for anerkendte og langvarige kunder", udtaler Massimo Battaini, Senior Vice President for Energy Projects hos Prysmian Group.

Kontrakten indebær nøglefærdig levering og installation af en HVDC bipolar forbindelse, ved hjælp af et 1-leder kabler med ekstruderet isoleringsteknologi. Linjen vil operere på et ± 320 kV spændingsniveau med en samlet overføringskapacitet på godt 700 MW, svarende til det årlige elforbrug for alle husstande i byerne Rotterdam og Amsterdam tilsammen.

DK - Historier - Tekst 2 - Cobra cable

Kablet

Det er Prysmian PowerLink fra Italien, som har leveret og installeret kablet til COBRA-projektet. Kablet består af et 320 kV PEX isoleret DC kabel med en aluminium 1-leder på 2500 mm2.  Til vands er den bi-polare forbindelse installeret ”bundled”; dels er det den billigste løsning og dels minimeres magnetfeltet over kablerne. Til lands er de parallelle kabler nedgravet med en afstand på 70 cm.

Den samlede rute er på 329 km, heraf er 307 km til søs og 22 km til lands. Der er installeret to parallelle kabelsystemer. Dermed er den samlede kabellængde på 650 km. Kabelproduktionen startede medio 2016 og blev færdiggjort medio 2018.

Kabeldesignet er baseret på den nyeste jævnstrøms konverterteknologi kaldet Voltage Source Converter (VSC), i stedet for den ældre Line Commutated Convert (LCC) teknologi. VSC-teknologien bygger på Insulated gate bipolar transistors (IGBT), mens LCC-teknologien er bygget på thyristor-teknologien. Det giver mulighed for tilslutning af nye havmølleparker til kablet, på et senere tidspunkt.

Alle kabler er produceret enten i Arco Felice (nær Napoli, Italien) eller i Pikkala (i nærheden af ​​Helsinki, Finland), der udgør koncernens centre for højteknologisk produktion af søkabler. Prysmian bygger i øjeblikket videre på sine seneste investeringer til Pikkala fabrikken, med en yderligere godt 10 mio. € opgradering til eksisterende produktionslinjer, for at øge sin produktionskapacitet af ekstruderede HV søkabler.  

Komponenter

Projektet indebar ligeledes levering af kabelmuffer og samling af disse. På land blev de individuelle kabellængder samles med Prysmians alt-i-en muffesystem Click-Fit®, som produceres i Delft, Holland. Arbejdet foregik on-site i metalcontainere, med 2 samlinger per uge - over en 14 ugers periode.

DK - Historier - Tekst 3 - Cobra cable

Linjeføring

Forbindelsen er anlægt langs en samlet rute på godt 325 kilometer fra Eemshaven i Holland til Endrup i Danmark, via den tyske del af Nordsøen. Heraf udgør landdelen hhv. 1 km på den hollandske side og 25 km på det danske side, som begge linker op til landbaserede omformerstationer leveret af Siemens i henhold til særskilt kontrakt.

I Danmark kommer søkablet i land på Fanøs vestkyst og fortsætter som landkabel tværs igennem Fanø klitplantage. Fra Fanø østkyst er der nedlagt endnu et stykke søkabel til Måde syd for Esbjerg, efterfulgt af en landkabelforbindelse til Endrup transformerstation øst for Esbjerg. På land er kablerne gravet ned i en rende på ca. 2 meters bredde og 1,3 meters dybde. Installationen af landkabler i Danmark starter i foråret 2017 og blev færdiggjort ved udgangen af 2017.

Lægning af søkablet blev udført af koncernens egne skibe Giulio Verne og Cable Enterprise, hvor sidstnævnte er koncernens nyerhvervede pram. Denne blev inden opgaven opgraderet og monteret med et 7000 mT turn-table, hvilket gav Prysmian en udvidet og alsidig installationskapacitet, med evnen til at operere på lavt vand.

Levering og vellykket testning af kabelsystemet blev udført i 3. kvartal af 2019.

DK - Historier - Tekst 1 - Cobra cable

En bæredygtig løsning

COBRA (COpenhagen-BRuxelles-AMsterdam) kabelforbindelsen vil gavne elnettet i begge lande, idet den dels vil gøre den hollandsk strømforsyning til rådighed for Danmark og omvendt samt vil øge forsyningssikkerheden og muliggøre yderligere integration af vedvarende energi til de to elnet. Forbindelsen vil have en overføringskapacitet på 700 MV årligt, hvilket svarer til hvad to nye krafværker kan producerer, hvilket kan forsyne op til 700.000 husstande med strøm.

COBRA-kablet vil bidrage til realiseringen af ​​en bæredygtig elforsyning, hvilket er et centralt mål for Den Europæiske Union, som også støtter projektet gennem EEPR (European Energy Program for Recovery) programmet. Forbindelsen vil benytte højspændingsjævnstrøm (HVDC - High Voltage Direct Current) teknologi, som gør det muligt at sende elektricitet over store afstande, med et minimalt energitab.

DK - Slide related content - Referencer - Nøglefærdige

DK - Slide related content - Referencer - Store ordre

DK - Slide related content - Referencer - Solcelleanlæg

DK - Slide related content - Referencer - Rammeaftaler