DK - Produkter & Løsninger - Elforsyning - Services

Services

Forbinder elnettet med måling og diagnose

Services

DK- Produkter & Løsninger - Elforsyning - Elnet overvågnings systemer - Editorial Text

På et marked, der kræver mere og mere effektive, bæredygtige og intelligente elnetværk - er Prysmian Group centralt placeret som leverandør af både kabel - og serviceløsninger. Vi tilbyder det nyeste inden for avanceret teknologi, der opfylder nye sikkerhedskrav samt en serie af services, der hjælper vores kunder med at udnytte deres netværk fuldt ud, samtidig med at de sikrer lave ejeromkostninger. Ikke alene leverer vi pålidelige og banebrydende kabelteknologier til vores kunder, men vi støtter dem også derefter med en lang række services - designet specifikt til at reducere de samlede omkostninger ved netværks ejerskab.

Den stigende efterspørgsel efter elektricitet kræver en højere transmission af energi gennem kabelsystemer. Typetests er derfor udviklet til at kontrollere design og ydelse af MV- og HV-kabler samt tilbehør, for at vurdere pålideligheden af sådanne systemer over tid. 

DK - Produkter & Løsninger - Elforsyning - Services - Text

Test services

AC test
Prysmian har flere mobile resonans testsystemer, der kan udføre on-site højspændingstest på kabelsystemer op til 400 kV. Ved at gøre brug af en serie resonans kompatible testsæt, tilgængelig i koncernen, er længden for en kabelforbindelse sjældent en begrænsning.
 
DAC-målinger (dæmpet AC Voltage)
Med praktisk udstyr kan der genereres en dæmpet AC-spænding, så on-site tan delta måling kan udføres på MV, HV og EHV kabelforbindelser.

DTS-målinger
Distribueret temperaturmålinger via et optisk fiberkabel over hele længden af ​​en forbindelsen. Glasfiberen kan være integreres i kablet eller være parallelt med forbindelsen.

HiPot AC testning
En Hipot test er en forkortelse for "High Potential (High Voltage) Test", der foretages ved at tilføre en høj AC spænding til lederen og måle lækstrøm. Det er en non-destruktiv test, der afgører kvaliteten af den elektriske isolering. En Hipot test er nyttige til at finde hakket eller stødt isolering, strittende metaltråde eller forkert flettet skærmning, ledende eller ætsende forurening omkring lederne, terminal afstandsproblemer og toleransfejl i kabler samt utilstrækkelige krybestrømme.

Tan Delta (tanδ) måling
Tan Delta, også kaldet dielektrisk tabsvinkel eller tabsfaktor testning, er en diagnostisk metode til kvalitetsbedømmelse af HV kabel- og komponentisolering. Dette gøres for at forsøge at forudsige dets forventede levetid og for at prioritere kabeludskiftning og eller injektion.

En Tanδ måling giver en klar vurdering af isoleringeren for et samlede kabelsystem. Tan delta er forholdet mellem aktiv og reaktiv effekt afsat i isolationen under test eller i drift. Det er den mest pålidelige og nøjagtige af de tilgængelige målemetoder til bestemmelse
af et isolationsmateriales tilstand og kvalitet.

Site Acceptance Test (SAT)

DK - PD - Services

Øvrige vedligeholdelses services

Forebyggende Services

• Efter installationstest
• Periodiske checks
• Inspektioner på supplerende systemer
• Defekt relateret risiko
• Prøvetests
• Systemanalyse
• Optimal udnyttelse
• Øget pålidelighed
• Reduceret uplanlagt afbrydelsestid
 

DTS måling

Distributed Temperature Sensing (DTS) er en optoelektronisk enhed, der måler temperatur ved hjælp af optiske fibre, der fungerer som lineære sensorer.

Enhenden er fremstillet af LIOS Technology baseret på Prysmians krav til overvågning af elforsyningskablers temperatur. 

Prysmian DTS enhed kan integreres med andre Prysmian asset monitoring systemer, som f.eks. Pry-Cam

 

Emergency Services

 Fejl lokation
• Reparation
• Emergency Caps
• Reservedele

Fordele

• Reduceret uforudset nedetid
 

Netværks design

• Load flow assessment
• Optimal strømflow design
• Teknisk vurdering
• Finansiel vurdering
• Feasibility studies fordele
• Optimal løsning
• Optimal udnyttelse