Dk - Products & Solution - Elforsyning - PD analyse - Generik header

PRY-CAM

Måling og analyse af partiel udladning (PD)

PRY-CAM

DK - Produkter & Løsninger - Elforsyning - Måling - PryCam - Editoral

Med vores serie af PRY-CAM produkter, skaber vi en revolution inden for partiel udladning (PD), asset management og tilstandsvurdering af elektriske aktiver. Disse løsninger er designet til at beskytte vores kunders elnet mod reelle udfordringer og problemer, der opstår i forbindelse med blackouts og serviceafbrydelser. PRY-CAM løsningerne gør brug af ekstern wifi tilgang til internettet. Løsningen består af bærbare eller stationære instrumenter, der udfører online PD-måling uden serviceafbrydelse.

PD-måling og tilstandsbedømmelsesdata kan indsamles og opbevares via en cloud løsning, der kan tilgås eksternt fra internettet - på tværs af lande og kontinenter. Dette muliggør hurtigere, mere præcise og mere effektive vedligeholdelsesstrategier for elektriske aktiver og systemer, der kan anvendes uden geografiske begrænsninger. Det er en revolution, der sætter banebrydende teknologi i hænderne på de rigtige mennesker - hvor det er mest effektivt, og på en måde, der er lettere end nogensinde før.

Førende revolution: PRY-CAM fra Prysmian Electronics

 
For at være i stand til at planlægge og træffe kvalificerede beslutninger om netværksstyring, skal operatører have et detaljeret billede af tilstanden af ​​både nye og ældre kabelforbindelser i et netværk. Prysmian kan vurdere tilstanden af ​​elforsyningens kabelforbindelse og rådgive om vedligeholdelse og pålideligheden af ​kabelforbindelserne. Her gør koncernen fuld brug af sin omfattende viden og erfaring med både XLPE og papir isolerede kabler. En PD test måler kvaliteten af kablets eller komponentens isolering og dens indvirkning på hele elnettet. PD er et lokaliseret dielektriske nedbrud af en lille del af en fast eller flydende elektrisk isolering, som kan forekomme i hulrum og huller i mellem- og højspændingskabler. Hvis dette ikke stoppes vil PD erodere isoleringen.

DK - Produker & Løsninger - Måline - PRY-CAM

Innovation til elforsyningen

Ændre din opfattelse af elnet management med revolutionerende teknologi, der forbedrer effektiviteten og reducerer omkostningerne.

 

arrow-right arrow-right-strong Læs mere på www.pry-cam.com

DK - Produkter & Løsninger - Services - Services - Asset Management and After-sale Services - Editorial Text Stories 2

PRY-CAM serien

Prysmian tilbyder PD måling ved hjælp af koncernens proprietære og innovative løsning PRY-CAM® til enten spotvis eller kontinuerlig og real-time måling. 

PRY-CAM Portable er et bærbart apparat til trådløs og real-time måling, behandling og klassificering af partielle udladninger (PD) på transformere, muffer, endeafslutninger, koblings anlæg, generatorer m.v. Den gør det muligt at reducere den krævede tid (op til 70%) og samtidig måle den højeste følsomhed for en lille PD (ned til 0,5pC), den højeste nøjagtighed (100MHz båndbredde) og den stærkeste støjafvisning. PRY-CAM Portable tilbydes som en service til enkeltmålinger på komponenter eller som en separat enhed.

PRY-CAM Grids er et integreret og autonomt PD overvågningsudstyr til HV og MV komponenter såsom transformere, muffer, endeafslutninger, koblings anlæg, generatorer m.v. Det kan benyttes enten periodevis eller til permanent og langvarig real-time fjernovervågning af 3-fasede strategiske aktiver, og kan installeres i eksisterende driftsaktiver. Systemet er trådløst og kommunikerer via internettet (normal + 3G modem). Det kan integreres med alle eksisterende PD sensorer og kan yderligere integrere analoge sensorer. Det anvender aktive differentierede sensorer, som foretager bedre måling af puls og muliggør mere avanceret dataanalyse, sammenlignet med den konventionelle teknologi med passive sensorer.

PRY-CAM Wings er flade, vandtætte og selvklæbende sensorer til fikseret PD overvågning af elektroniske komponenter. PRY-CAM Wings er en komponent til PRY-CAM GRIDS systemet og montage kræver ikke driftsafbrydelse.

PRY-CAM DLog er fjernbetjent udstyr til kontinuerlig overvågning af temperatur og spænding i et HV eller MV elnet eller komponent. Hver enhed foretager en specifik måling på programmerede intervaller og sender data til en central server.

PRY-WPM er et system til HV og MV er den bedste løsning til at beskytte dit elnet mod risikoen for fejl, som følge af vandindtrængning i kabler og netkomponenter. Brugen af et overvågningssystem som WPM bidrager til at øge kablets pålidelighed og reducere mængden af regelmæssig vedligeholdelse på selve kablet.

PRY-SVL anvendes til at beskytte isolationen på endemuffer og skærmsepareringen i HV og MV muffer i et krydsbundet eller enkelt punktsjordet system. Det avancerede overvågningssystem overser blandt andet om overspændingsaflederen fungerer normalt, har reduceret effekt eller er defekt. Hermed reduceres risikoen for skader på kabelanlægget samt minimere den nødvendige vedligeholdelse.