DK - Produkter & Løsninger - Elforsyning - P-Laser Technology Platform - Generic Header

P-Laser

Forbinder elforsyningen med grøn kabelteknologi

P-Laser

DK - Produkter & Løsninger - Elforsyning - P-laser

Bæredygtigt kabel med høj ydeevne

Vedvarende energi der genereres via vindmøller, solcellepaneler eller hydroanlæg kræver distributionskabler, der kan klare fluktuerende spændingsniveauer. P-Laser MV og HV kabelløsning sikre en 20% højere ydeevne sammenlignet med konventionel kabelteknologi, da den er fremstillet med termoplastisk HPTE materiale. Derudover er løsningen 50% genanvendelig med en samlet CO2 reduktion på 40%, i det den produceres kontinuert uden afgasning. 

Ikke tværbundet isolation - miljømæssige fordele

P-laser kabler laves med en HPTE- (High Performance Thermoplastic Elastomer) isolering og adskiller sig fra traditionelle XLPE kabler, ved ikke at have en tværbundet polyethylen (PE) isolering. HPTE termoplast giver flere fordele i forhold til XLPE. For det første, er produktionen meget renere, fordi vi kan springe over en kemisk operation, den såkaldte tværbinding. Dette resulterer i en  hurtigere produktion samt en mellem 10-30% CO2 reduktion pr. kilometer kabel afhængig af spænding og tværsnit. Desuden er P-Laser kabler pr. mm isolering elektrisk stærkere, så vi kan gøre dem tyndere og spare råmaterialer.

HPTE teknisk høj ydeevne

P-Laser vinder også over XLPE med hensyn til teknisk ydeevne. P-laser kabler kan belastes kraftigere på grund af deres højere ledertemperatur på kontinuerligt 110°C og op til 130°C i forhold til XLPE kabler med hhv. 90°C og 105°C. Med en 20 % højere ledertemperatur har P-laser kabler mere kapacitet, og der er mindre risiko for overbelastning. Desuden er HPTE ufølsom over for såkaldte vandtræer (nedbrydning af isoleringsmaterialet ved kontakt med vand) i modsætning til XLPE-kabler. Begge fordele gør P-Laser mere effektiv og mere pålidelig end XLPE.

P-Laser historie

Prysmian introducerede P-Laser tilbage i 2005, som siden 2012 er en del af den (inter) nationale standard CENELEC HD620. I dag masseproduceres det på flere af koncernens fabriksanlæg blandt andet i Delft, Holland på en dedikeret 10-52 kV linje. Højere spændingsklasser op til hhv. 110 kV, 150 kV, 320 kV, 525 kV og 600 kV produceres på koncernens fabriksanlæg i Gron, Frankrig og Pignataro, Italien. På verdensplan har Prysmian allerede leveret næsten 50.000 kilometer MV P-Laser. Koncernen anslår den samlede CO2 reduktion takket være P-Laser teknologien i 2020 vil være på mere end 1.100 tons.

P-Laser samlede fordele

  • Kablet har en 20% højere driftstemperatur - op til 130°C
  • Kablet besidder en større kapacitet og tåler bedre overbelastning
  • Isoleringen er mekanisk mere robust end XLPE 
  • Isoleringen er ufølsom overfor vandtræer
  • Kontinuerlig produktion og hurtigere levering
  • Ingen tværbinding eller afgasning af isolationen
  • Kablet er 50% genanvendeligt
  • Kablet har en 40% CO2 reduktion

Editorial Text Stories - DK - Produkter & Løsninger - Elforsyning - P-laser

 

Holdbarhed og genanvendelse er centralt for P-Laser livscyklus. Det begynder med et miljøvenligt design, indkøb af råvare og materialer på en bæredygtig måde og ender med en intern produktion, der reducerer CO2-udledning.

dk - text 2 col - P-laser teknisk

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - P-Laser Technology Platform - Downloads

Downloads

Prysmian P-Laser Cable Technology