DK - PRodukter & Løsninger - Bygger - Generic Header

Byggeri

Forbinder konstruktioner med energi

Byggeri

EN - Panel - Construction & Infrastructure - Power & Control - View Product

Kabler til byggeri

DK - Produkter & Brancher - Byggeri - Text

Koncernens lav- og mellemspændingskabler såsom installationskabler, fleksible ledninger og gummikabler, branssikre og EMC skærmede kabler, instrumenterings- og styrekabler spiller en afgørende rolle i distribution af elektricitet og signaler i bygningsinfrastruktur fra huse og lejligheder til kontorer og industrien. 

EN - Panel - Construction & Infrastructure - Power & Control - Text 3

Alle vores vores kabler til fast installation overholder CPR sikkerheds- og kvalitetsstandarder og findes i centrum for mange ikoniske byggerier.

EN - Panel - Construction & Infrastructure - Power & Control - Text -2

Kontinuerlig udvikling til fremtiden

I kraft af et kontinuerligt engagement til udvikling og kvalitet, betyder det at vores kunder og handelspartnere, kan differentiere sig på markedet. Dette sikrer en størrer værdi for slutbrugerne og skabe en bæredygtig og rentabel fremtid for alle.

DK - Produkter & Løsninger - byggeri - Focus On 1 Text

Fokus på byggeri

CPR

CPR er en EU klassificering af kablers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand. Det gælder for alle kabler til fast installation.

arrow-right arrow-right-strong Læs mere

DK - Products & Solution - Byggeri - Fokus på - text

Fokus på / Byggeri

HØJERE CPR KLASSE KABLER

Omfattende sortiment af klasse B2ca, Cca og Dca kabler. 

arrow-right arrow-right-strong Download katalog

DK - Products & Solution - Byggeri - FUnktionssikre kabler - Editorial Box 2 Col EN

Fokus på / Byggeri

Brandsikre kabler

Funktionssikre kabler testes i forhold til deres evne til at fungere ved brand og hvor lang tid de er funktionsdygtige. Modstandsdygtighed mod brand måles således i tid såsom: 15, 30, 60, 90 og 120 minutters drift ved standard brandtilstand på europæisk niveau.

arrow-right arrow-right-strong Se datablade

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Downloads

Download

INSTALLATION AFUMEX EASY RZ1-K

MONTERING H05 & H07Z-K

GUMMIKABLER - OZOFLEX

SOL - TECSUN H1Z2Z2-K

LET INSTALLATION - HIKAJ

FUNKTIONSSIKKER - SIENOPYR

EMC SKÆRMET KABLER

INSTALLATION - ALUMINIUM KABLER

TILBEHØR - DRUM BUDDY

HØJERE CPR KLASSE KABLER

EASY STRIP

AFUMEX 500 PLUS

SLIM LINE

DK - Seneste nyheder widget - Byggeri (Power & Control)

/  Latest news

Power & Control
Power & Control
Power & Control
Power & Control
Power & Control