Mindst 1G6 mm2 ledertværsnit til beskyttende potentialudligning

Mindst 1G6 mm2 ledertværsnit til beskyttende potentialudligning

Categories: Corporate Power Grids

Lovpligtigt ifølge Elsikkerhedsloven

12 Jun 2019

I dag er det ifølge Elsikkerhedsloven lovpligtigt, at enhver elinstallation bliver udført med beskyttende potentialudligning, som er en beskyttelsesforanstaltning, der automatisk afbryder spændingen i tilfælde af en fejlstrøm.

Når der udføres en korrekt beskyttende potentialudligning for en elinstallation, er jordingslederen, hovedjordklemmen, og ledende dele (metalrør til gas, vand, fjernvarme, ventilation eller metallisk armering) sikret imod en fejlstrøm.

Herved udlignes spændingsforskellen mellem de ledende dele, og der sikres mod elektrisk stød, når der røres ved disse. Man reducerer ligeledes berøringsspændingen, når der er fejl på brugsgenstande, ligesom den beskyttende potentialudligning beskytter personer, og det tilsluttede materiel i forbindelse med en udefrakommende spænding.

For at opnå beskyttende potentialudligning skal ledertilslutningen have et tværsnit, der mindst svarer til halvdelen af tværsnittet af den største beskyttelsesjordingsleder i installationen, og mindst 6 mm2 kobber (Cu), 16 mm2 aluminium (Al) eller 50 mm2 stål.

Find vores mest populære 1G6 lette installationskabler via vores forhandlere Solar, AO Johansen eller Lemvigh-Müller.

Læs mere herom på Sikkkerhedsstyrelsens hjemmeside.