CPR brandklasser

CPR brandklasser

Testning og klassificering i henhold til CPR

DK - Text - CPR - Brandklasser

Brandklassifikationer fra B til E


Kabler kan klassificeres fra B2 til E. Dette gøres ved hjælp af brandtests der måler flammespredning og varmeudvikling. Ud over disse to parametre vil der også være yderligere sub-kriterier for røgudvikling, brandbare dråber og udvikling af syre ved brand. Tilsammen skabes et totalt overblik over sikkerhedsniveauet for kablet i henhold til de definerede ydeevneklasser.