DK - Panel - DoC - Header

DoC dokumentation

Declaration of Conformity

DoC dokumentation

DK - DoP - DoC forklaring

DoC - Overensstemmelseserklæring

DoC (Document of Conformity) der i Danmark kaldes for en Overensstemmelseserklæringen,  er en skriftlige erklæring udarbejdet af fabrikanten for at bevise at et givet produkt opfylder EU-kravene vedrørende dets CE-mærkning. Erklæringen dækker et eller flere produkter, klart identificeret ved hjælp af produktnavn, produktkode eller anden entydig reference og skal opbevares af fabrikanten, hvis producenten er baseret uden for EU.

DK - Download accordian - DOC docs

DoC - Document of Conformity

CE-DoC H05v2v2-F

CE-DoC H07Z1-U

CE-DoC SIENOPYR JE-H-ST-H

CE-DoC SIENOPYR (N)HXH-J & (N)HXCH

CE-DoC HIK-AL-M

CE-DoC HIK-AL-S

CE-DoC HIKJ

CE-DoC AFUMEX EASY RZ1-K

CE-DoC H05 & H07Z-K

CE-DoC SLIMLINE

CE-DoC H05RN-F

CE-DoC H05RR-F

CE-DoC H07RN-F

CE-DoC QWPK H07BQ-F

CE-DoC HIKAJ

CE-DoC PEX-M-AL

CE-DoC PEX-X-AL

CE-DoC (RO) HIK-AL-M

CE-DoC (RO) HIK-AL-S

EC-DoC AXQJ-EMC-PURE

CE-DoP AXQJ-PURE

CE-DoC FXQJ-EMC-PURE

CE-DoC AFUMEX PLUS 500

CE-DoC EASY STRIP

CE-DoC FIRETUF

CE-DoC PEX-AL-S 1kV

CE-DoC PEX-AL-S Plus 1 kV

DK - Link til CPR - Editorial Box 2 Col

CPR

Construction Product Regulation

CPR eller Byggevareforordningen som det hedder på dansk, er en fælles europæisk klassificering af kablers ydeevne, med hensyn til reaktion ved brand. I henhold til standard EN 50575 skal alle kabler til fast installation CE-mærkes i henhold til et defineret klassifikationssystem samt prøvningsmetoder til dette formål.

arrow-right arrow-right-strong Læs mere