dk - header - infra - tunnel kabler - tunnel konstruktion kabler

Tunnel konstruktionskabler

Design og produktion af specialiserede tunnelkabler

Tunnel konstruktionskabler

dk - text - infra - tunnel kabler - konstruktions typer

Boring i jord, grus, sten, sand, kalk og andre naturressourcer kræver stadig større præstation af udstyr og metoder, med tilhørende større maskiner. Disse kræver specialiserede og højfleksible MV kabler til strømforsyning, der er egnede til drift under ekstreme miljøforhold.

Der er flere måder at anlægge tunneler på afhængig om det er til lands eller vands. Tunneler kan for eksempel anlægges ved hjælp af flere forskellige metoder såsom:

  • Cut and cover - hvor tunnellen anlægges i en rende, en tube eller støbte elementer som samles og overdækkes   
  • Boring - hvor tunnelen konstrueres vha. boremaskiner uden at forstyrre omgivelserne ovenfor 
  • Shaft -  hvor tunnelen anlægges mellem flere dybe skakte ved hjælp af boremaskiner
  • Box jacking - hvor tunnelen anlægges vha. elementer som rammes ned i jorden eller nedsænkes på havbunden og samles 

DK - VIew products - Infra - MIne + Tunnel

Kabler til tunnel konstruktion

EN- Products & Solutions - Industries - Mining - Downloads

Download

Prysmin Group Mining & Tunnelling General Catalogue 2019

Leaflet Mining & Tunnelling Cables

Tunnel Emergency & Ventilation Cables