DK- Products & Solution - Quick links- ikke alle kabler er ens

PVC vs Halogenfri

Minimer menneskelig risici og økonomiske tab

PVC vs Halogenfri

dk - text - pvc vs. halogenfri - 1st bredtext

FORSKEL I YDEEVNE

Et kabel isoleret med PVC (Polyvinylkhlorid) har en maksimal ledertemperatur på 70°C. Derimod har et kabel isolation med for eksempel PEX (XLPE på engelsk) en maksimal ledertemperatur på 90°C. Kabler isoleret med PEX kan således fungere ved en højere driftstemperatur. Dette skyldes, at PEX er et tværbundet polyethylen materiale, mens PVC er et termoplast materiale. Molekylerne i PEX er dermed mere holdbare, stabile samt modstandsdygtige overfor højere temperaturer, revner og aldring.

Ved større trækstyrke, forlængelse ved brug og impakt vil PEX isolering hverken smelte eller dryppe ved temperaturer op til 90°C. Under kortslutning kan PEX isolering også modstå en ledertemperatur på op til 250ºC i et sekund sammenlignet med en ledertemperatur på op til 160ºC i et sekund for PVC isolerede kabler. Endeligt har PEX isolerede kabler en højere overbelastningskapacitet, modstand mod vibrationer og er op til 100 gange mere fugt-resistente end PVC isolerede kabler.


PVC's PÅVIRKNING PÅ MENNESKER OG MILJØET

Ved fremstilling af PVC tilsattes forskellige phthalater primært for at gøre plastikken blødt og formbart. De seneste års forskning har dog vist, at disse stoffer kan være sundhedsskadelige, og en kilde til både kræft og hormonforstyrrelser. Når PVC brænder dannes derudover dioxiner, der er meget miljøskadeligt. Hovedsageligt fordi de er vanskelige at nedbryde og at de opbevares i længere tid i fedtvævet hos både mennesker og dyr.


HALOGENFRI REDDER LIV OG SPARER PENGE

PEX isolerede kabler er halogenfri, hvilket betyder at de ikke indeholde phthalater, halogener (klor, fluor, brom eller jod) og udvikler farlige klordampe samt tæt sort røg, i tilfælde af brand. Klordampe er giftige ved indånding, og den sorte ugennemsigtige røg vanskeliggør mulighederne for evakuering. Dermed er PEX kabler men også øvrige isoleringsmaterialer, der er halogenfrie såsom EVA, EPR, EPDM, PE og PP - et godt valg både for vores sundhed og miljøet.

En brand betyder ofte enorme økonomiske tab i form af skader på elektronik, maskiner og bygninger. En medvirkende faktor til disse tab er den saltsyre (HCI hydrogenklorid eller korrosive gas), der dannes, når traditionelle PVC kabler brænder. Denne saltsyre er ætsende for elektronik og metaller, som hurtig korroderer. Under en brand, hvor der er installeret halogenfri kabler dannes i stedet et harmløst hvidt pulver, der minimerer skader på både bygninger og udstyr. Brandstedet bliver derved betydeligt lettere og billigere at rydde op.
 

STANDARDER

Der eksisterer mange typer modificerede PVC kabler, som let kan forveksles med halogenfrie kabler med lav røgudvikling LSOH (Low Smoke Zero Halogen eller LSZH). Men ved brand har de faktisk vidt forskellige reaktioner. Et PVC kablel udleder typisk 28% klorgas, når det brændes, og et modificeret PVC kabel ikke meget mindre. Til sammenligning udleder et LSOH kabel typisk mindre end 0,5%. Forskellen er hel klar.

Et røgsvagt og halogenfrit kabel skal overholde en række strenge tests. Lav røgudvikling testes i henhold til standard EN 61034-1 & 2, hvor 3 meter kabel med for eksempel 10-20 mm tværsnit brændes i et testkammer, hvor det skal opnå mere end 60% lysstyrke gennem røgen. Halogenfri testes i henhold til standard EN 50754-1, hvor det skal udlede mindre end 0,2% klorin og 0,1% flourine samt standard EN 50754-2, hvor pH værdien skal være over 100 µS/cm.  

Ethvert kabel, der ikke opfylder disse testkriterier, kan ikke klassificeres som halogenfrit eller røgsvagt.
 

HALOGENFRIT - USYNLIG FORSKEL, VED FØRSTE ØJEKAST

Hver bygning fungerer takket være kilometer af kabler. De spiller en nøglerolle i den samlede daglige drift af en bygning, og forbedrer sikkerheden - især ved brand og nødberedskab. På trods af deres betydning, er der stadig store mængder kabelprodukter til salg, der ikke er i overensstemmelse med relevante sikkerhedsstandarder.

Selv om udgiften til kabler kun repræsenterer en lille procentdel af de samlede byggeomkostninger, vælges der ofte lavkvalitetsprodukter - hvilket medfører en øget risiko for bygningens beboere. I de fleste tilfælde er forskellen ikke synlig ved første øjekast, men det er en fejlagtig opfattelse at tro, at alle kabler er de samme.

DK- Products & Solution - Quick links - Halogenfri vs. PVC - 2 kollonner

dk - download - hf vs pvc