DK- Historier - Etik & Bæredygtighed - Diaogen om bæredygtighed - Header Caruso

Dialog om bæredygtighed

Prysmian har gjort betydelige fremskridt med hensyn til overholdelse af høje standarder for virksomhedens bæredygtighed.

DK - Historier - Etik & bæredygtighe - Dialog om bæredygtighe - Intro

I 2016 blev Prysmian Group rangeret på en fjerdeplads inden for området "Electrical Comonents & Equipment" af RobecoSAM, det schweiziske bæredygtigheds vurderingsbureau. Denne ranking blev inkluderet i det prestigefyldte Dow Jones Sustainability Index, og markerer et spring fremad for koncernens placering generelt. Prysmian vandt desuden anerkendelse for sine grønne indtægter fra Carbon Clean 200 samt sine miljømæssige, sociale og styrende (ESG) KPI'er fra STOXXO Global ESG Leaders Index.

DK - HIstorier - Etik & Bæredygtighed - Dialog om bæredygtighe - This follows on from its 2015 inclusion


Prysmian blev ligeledes optaget i FTSE4Good Global Index i 2015, som anerkendelse for dets etiske, gennemsigtige og bæredygtige ledelsesstrategier. Det er en række imponerende resultater. Her fortæller Lorenzo Caruso, Direktør for Corporate & Business Communication, om koncernens vej hertil og kommentarer på de seneste udviklinger inden for Corporate Social Responsibility.

DK - HIstorier - Ethics & Sustainability - Caruso - Talking about sustainability - full width only image

DK - Historier - Etik & Bæredygtighed - Dialog om bæredygtighed - Question 1

Hvordan vil CSR og bæredygtighed ændre sig, som følge af det nye ikke-finansielle direktiv, der træder i kraft næste år?

 

Jeg mener, at det er vigtigt at starte med en forudsætning. Bæredygtighed er mere end en offentliggørelse. Det er mere end en Corporate Social Responsibility Report, der beskriver hvad der er udført og hvilke målsætninger der er fastlagt. Selvom det kan reguleres af lovmæssige forpligtelser, bør det først og fremmest forbedre virksomheders måde at gøre ting på, med fordele for mennesker, samfundet og miljøet.

Det nye direktiv om ikke-finansiel offentliggørelse af informationer vil primært hjælpe mindre strukturerede virksomheder med at implementere et indrapporteringssystem. Mere strukturerede virksomheder vil med fordel kunne forbedre deres løbende godkendelsesprocesser og tildele organisatorisk ansvar. Den juridiske forpligtelse kan betragtes som en fremtidig motivation, der sikrer investorerne et bredere udvalg af nøgletal om virksomheden.

DK - Historier - Etik & Bæredygtighed - Talking about sustainability - Question 2

Hvordan vil investorernes input ændre CSR og bæredygtighed

For et offentligt selskab er investorer nøgleinteressenter. De har derfor en meget stærk stemme. For nylig har vi oplevet stigende interesse for virksomhedens bæredygtighed fra både socialt ansvarlige og traditionelle investorer.

Når investorer viser interesse for ikke-finansielle informationer tyder det på, at et bæredygtigt selskab har større mulighed for at skabe værdi over tid - end selskaber der ikke fokuserer på bæredygtighed.

Beviset herfor findes i Dow Jones Sustainability Index, som i stigende grad er blivet et benchmark for finansielle og ikke-finansielle resultater. Derudover er der en tendens til at inkludere ikke-finansiel analyse i mange store finansielle indekser som Bloomberg eller Thomson Reuters.

DK - Historier - Etik & Bæredygtighe - Talking about sustainability - Gallery Sustainability

DK - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Question 3

Hvordan vil forbrugernes input ændre CSR og rolle som bæredygtighedschef?

Det er et spørgsmål om perspektiv og synspunkter. Det er klart, at investorens vision er helt grundlæggende, og ikke kun fordi bæredygtighed repræsenterer en forretningsmulighed. Men det sociale ansvar gennemsyrer hele virksomheden, og i stigende grad hele forsyningskæden. Det er ikke kun et forbrugerproblem. Bæredygtighed er vigtig for os på et personligt plan. Den ansvarlige forfølgelse af bæredygtighed, fra den mindste personlige handling til den mest komplekse industrielle proces, er den vej, vi vælger at følge.

DK- Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Question 4

Hvilken strategisk betydning placerer virksomheden på variabler af ikke-finansiel art ?

Prysmian Group begyndte at diskutere disse spørgsmål for omkring ti år siden. I dag er bæredygtighed knyttet til alle vores drifts- og forretningsaktiviteter, fra ledelse til innovation og fra drift til finansiering. Vores bæredygtighedsplan er direkte inspireret af FN's 2030 bæredygtige udviklingsmål og indeholder mellemlange og langsigtede kvalitative og kvantitative målsætninger, der afspejler en strategi om opnåelse af ambitiøse resultater for fremtiden.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Question 5

Hvilken grad af integration har virksomheden opnået i rapportering af ikke-finansielle variabler (menneskelig, intellektuel, social kapital)?

I dag er bæredygtighed et element, der er fuldt integreret med alle virksomhedsfunktioner, herunder ikke-finansielle variabler relateret til de forskellige typer selskabskapital. Vi kan allerede dokumenterer fordelene for medarbejdere, samfundet og udviklingen af virksomheden. Denne type evaluering giver os mulighed for, at vurdere vores risici og muligheder og fokusere mere målrettet på en fuldt udbygget bæredygtighedsstrategi.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Highlights

/ Priser og anerkendelser

Koncernen er rangeret i Dow Jones Sustainability Index
Koncernen er rangeret i den italienske udgave af CDP Climate Change Report
Koncernen fik anerkendelse fra STOXXO Global ESG Leaders Index

DK - ContentType - Editorial Slider What We Offer