DK - Historier - Header - Elforsyning - Horns Rev 3

Horns Rev 3

Nøglefærdigt projekt

DK - Text - HIstorier - Horns Rev 3 - 2

Prysmian Group blev i april 2014 tildelt en kontrakt af Energinet.dk til en samlet værdi af € 10 millioner for levering og installation af et ilandføringsanlæg til Horns Rev3 havvindmøllepark. Projektet ejes af energiselskabet Vattenfall og består af 49 styk 8 MW Vestas vindmøller opført på et 88 m2 område beliggende 29-44 km fra Houstrup Strand. Med en 400 MW kapacitet vil det producere strøm til mere end danske 400.000 husstande.

Projektet omfattede levering af 140 km HVAC 245 kV kabel inklusiv 90 stykker Click-fit muffer såvel som installation og idriftsættelse af forbindelsen fra Blåbjerg Klitplantage ved kysten til Energinets transformerstation i Endrup øst for Esbjerg - over en strækning på godt 45 km. Dertil inkluderede kontrakten også montage af 39 GIS og endeafslutninger til landtransformere samt off-shore transformerplatformen, ud for hollands kyst.

Koncernens danske og finske afdelinger varetog planlægningen og supervision af projektet i samarbejde med Energinet.dk og diverse entreprenørfirmaer.

Kablet

Prysmian Finland stod for produktion og levering af de 140 km landkabler (aluminium 1-leder 2000 mm2), der blev fremstillet på i Pikkala og leveret on-site på 30 metaltromler af 1500 meter. Hver tromle målte 4,5 meter i diameter med en vægt på 24,5 tons.  Installationen er designet med 3 sideløbende 245 kV kabler med en planlagt samlet kapacitet på 400 MW.

DK - Text - Historier - Horns Rev 3 - Kabelterminering

Kabelterminering

De 1,5 kilometer kabellængder blev samlet med Prysmian alt-i-en muffesystem Click-Fit®, som produceres i Delft, Holland. Arbejdet foregik on-site i metalcontainere, med op mod 6 samlinger per uge - over en 25 ugers periode. Et tørt efterår betød, at Prysmian Group specialister sammen med Energinets entreprenører havde god mulighed for at nå tidsplanen samt retablering af arealerne, hvilket blev afsluttet i februar 2016.

"Jeg er rigtig tilfreds med arbejdet og mine entreprenører, særligt fordi fredag den 4. september satte sine spor på arbejdet, da Vestjylland blev udsat for kraftig regnvejr", udtaler Mogens Peder Pedersen, som er delprojektleder for Kabel og Luftledninger hos Energinet.dk.

DK - Historier - Tekst 1 - Horns Rev 3 - Overdragelse

TIdsplan

Arbejdet med udgravning og trækning af kabler blev påbegyndt i april 2015 og udført af Energinets entreprenør. SIdeløbende blev kabelstykkerne termineret og samlet over en 25 ugers periode. I foråret 2016 installerede Energinet.dk den store transformerplatform på havet, som skal opsamle strømmen fra alle havmøllerne.

Søkabelinstallation i dansk farvand startede i august 2017 og forsatte gennem tysk farvand, uden for 12 sømilegrænsen. Lægning af de 13 cm tykke søkabler vil blive udført af koncernens egne skibe Giulio Verne og Cable Enterprise. Sidstnævnte er monteret med et 7000 mT turn-table, hvilket giver Prysmian en udvidet og alsidig installationskapacitet, med evnen til at operere på lavt vand.

Hele ilandføringsanlægget blev afsluttet og idriftsat i 2017. Efter planen skal vindmøllefundamenter etableres i 2018 hvorefter selve møllerne opstilles og sættes i drift en efter en. Hele Horns Rev 3 skal efter planen stå færdig i 2019 og producerer ved fuld kapacitet i 2020.

DK - Slide related content - Referencer - Nøglefærdige

DK - Slide related content - Referencer - Store ordre

DK - Slide related content - Referencer - Solcelleanlæg

DK - Slide related content - Referencer - Rammeaftaler