DK- Products & Solution - Quick links- ikke alle kabler er ens

PVC vs Halogenfri

Hvilket kabel skal jeg vælge ?

PVC vs Halogenfri

DK- Products & Solution - Quick links - PVC vs HF - text

Halogenfrit redder liv

For de mennesker, der befinder sig på et brandsted, er der tre afgørende faktorer, der påvirker evnen til hurtigt at finde en flugtvej: røg, synlighed og mængden af giftige stoffer i den inhalerede luft. Med halogenfri og brandhæmmende kabler udvikles der mindre og lettere røg end ved en brand med PVC-kabler. Røgen der genereres af halogenfri kabler indeholder mindre mængder af giftige stoffer. Samlet set betyder det at de, der er i et brændende rum har et bedre overblik og mere tid til at finde flugtveje, hvilket øger chancen for at finde ud samt overleve.

Halogenfrit sparer penge

En brand betyder ofte enorme økonomiske tab i form af skader på elektronik, maskiner og bygninger. En medvirkende faktor til disse tab er den saltsyre der dannes, når de traditionelle PVC-kabler brænder. Denne saltsyre er ætsende for elektronik og metaller, som hurtigt korrodere. Under en brand, hvor der er installeret halogenfri kabler dannes i stedet et harmløs hvidt pulver, der minimerer skader på både bygninger og udstyr. Brandstedet bliver derved betydeligt lettere og billigere at rydde op.

Bedre for vores helbred og miljøet

Ved fremstilling af PVC tilsattes forskellige phthalater primært for at gøre plastik blødt og formbart. De seneste års forskning har vist, at disse stoffer kan være sundhedsskadelige, og en kilde til både kræft og hormonforstyrrelser. Når PVC brænder dannes derudover dioxiner, der er meget skadelige for vores miljø. Hovedsageligt fordi de er vanskelige at nedbryde og at de opbevares i længere tid i fedtvævet hos både mennesker og dyr. Fordi halogenfri kabler hverken indeholde phthalater eller danner dioxiner, når de brændes, er de et godt valg både for vores sundhed og miljøet.

Brandfakta

  • Brand inde i bygninger repræsenterer 90% af alle brande
  • Hvert år omkommer 4.000 mennesker i Europa på grund af brand
  • Fejl i elektriske installationer er den næststørste årsag til brand

Hvorfor kvalitet er afgørende

Hver bygning fungerer takket være kilometer af kabler. De spiller en nøglerolle i den samlede daglige drift af en bygning, og forbedrer sikkerheden - især ved brand og nødberedskab. På trods af deres betydning er der stadig store mængder kabelprodukter til salg, der ikke er i overensstemmelse med relevante sikkerhedsstandarder.

Selv om prisen på kabler kun repræsentere en lille procentdel af de samlede projektomkostninger, vælger folk ofte lavkvalitetprodukter, hvilket medfører øget risiko for bygningens indbyggere. I de fleste tilfælde er forskellen ikke synlig ved første øjekast, men det er en fejlagtig opfattelse at tro, at alle kabler er de samme.

 

DK- Products & Solution - Quick links - Halogenfri vs. PVC - 2 kollonner

DK - Quote - PVC vs. HF

"Ved at vælge halogenfri kabler undgås tykke og giftige dampe, der vanskeliggør redningsarbejdet under brand. Man undgår også dyre skader på elektronisk udstyr og omfattende oprydningsarbejde".