DK - Produkter & Løsninger - Byggeri - Funktionssikre - Generic Header

Brandsikre kabler

Forbinder energi med høj sikkerhed

Brandsikre kabler

DK - Produkter & Løsninger - Byggeri - Funktionssikre - Text

Ved hjælp af brandsikre materialer kan man først og fremmest hæmme brandens spredning, reducere udvklingen af røg og giftige gasser samt give folk ekstra tid til at bringe sig i sikkerhed. Det farligst ved en ildebrand er foruden varmen de giftige gasser, især kulilte der kan fylde en mindre lejlighed på få minutter. Desuden nedsætter røgen sigtbarheden og kan gøre det helt umuligt at se. En ildebrand der får rigtigt fat, breder sig hurtigt og temperaturerne kan stige til 800-1000°C. Brandsikre kabler er derfor lige så afgørende for brandbekæmpelse som sprinklersystemer.

Funktionssikre kabler testes i henhold til standard IEC 60331-1 & 2 eller DIN 4102-12 med videre for deres evne til at fungere under og efter en brand. Funktionsdygtighed måles i tid såsom E15,  E30, E60, E90 og E120 minutters drift. Isolationen kan også brandtestes i henhold til IEC 60331 og DIN VDE 0472-814 og funktionssikkerhed angives i minutter FE90 eller FE180.

DK - Editorial box 2 - Produkter & brancher - Funktionssikre - FIRETUF

BYGGERI

FIRETUF

Funktionssikre kabler til installation, alarm og sikringsanlæg

Prysmian Group tilbyder et sortiment af halogenfrie funktionssikre installationskabler under navnet FIRETUF, der er egnede til anvendelse indenfor industri-, kontor- og offentlige bygningsinstallationer.

arrow-right arrow-right-strong Download brochure

dk - web catalogue -Brandsikre kabler