Burj Khalifa: Tårnhøj sikkerhed

Dubai

Burj Khalifa er rager mere end 2.700 meter op over det Indiske Ocean, og er verdens højeste konstruktion.

Burj Khalifa: Tårnhøj sikkerhed

It is served by 57 elevators moving at speeds of up to 22 mph (10 m/sec). Operating conditions are, to say the least, demanding. The traveling and hoistway cables that power these elevators were specially made by Draka Elevator. In fact, not only did our cabling meet these challenges, our harnessing and connectorization solutions made the installation far more efficient. Bygningen benytter 57 elevatorer, der bevæger sig med en hastighed på op til 22 mph (10 m / sek). Driftsbetingelserne er derfor meget krævende. Rejse- og hejsekabler til disse elevatorer, blev specielt fremstillet hos Draka Elevator. Faktisk opfyldte vores kabler ikke blot kundespecifikationer, vores konfektioneringsløsning ( kabler og konnektorer) gjorde installationen langt mere effektiv.