Stråle resistente rumkabler

Da geostationære satellitters operationelle levetid er steget, således er de potentielle risici for bestråling af vitale kabelsystemer.

Stråle resistente rumkabler

Støv og stråling påvirker satellitpræstationen ved at forurene optiske instrumenter, mekanismer, motorer og systemer. Og da den operationelle levetid for geostationære satellitter er steget, således er de potentielle risici for bestråling af vitale kabelsystemer. Derfor har Draka Fileca udviklet en nye serier af kabler og ledninger til rummet, under navnet FA3901-2-P. Her benyttes der ikke PTFE materiale til den ydre kabekappe, for at mindske stråleskade i satellitets levetid. Hermed sikres kredsende kommunikationssatellitter, der er uundværlige for den moderne verden.