Bæredygtighed

Bæredygtighed

Et firma, en forpligtelse

Bæredygtighed er af stigende betydning for alle virksomheder. Derfor redegørere vores koncern hjemmeside uddybende om vores arbejde og resultater på dette område, især overfor vores kunder og samarbejdspartnere, aktionærer og finansmarkedet, offentligheden og andre, der har et forhold til Prysmian Group.

Formålet er tydeligt at redegøre for hvilken betydning vi tillægger samfundsansvar. Vi garanterer for koncernens etiske og socioøkonomiske opførsel, ved at udarbejde en årlig bæredygtighedsrapport, inspireret af Global Reporting Initiative's internationalt anerkendte G3 Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering.

 

DK - Picture - Bæredygtighed fakta 1

DK - Picture - Bæredygtighed fakta 2

DK - Download acc. - Sustainabiilty report 2017

Prysmian Group Sustainability Report 2017