dk - header - elforsyning - services - olierensning

Oliekabel rensning

Service til nedlægning af væskefyldte kabler

Oliekabel rensning

dk - text - elforsyning - services - olierensning

Nedlægning af oliefyldte elforsyningskabler kræver særlige processer i byer og tætbebyggede områder, hvor kablerne ikke blot kan tømmes og graves op. Her tilbyder Prysmian Group Services miljøvenlig oliekabel rensning med bakterier ved hjælp af vores ODB - Oil Degradation by Bacteria System ®, hvilket er en bioteknologisk tilgang til rengøring af oliefyldte elektriske kabler, efter de er tømt. Ved hjælp af denne metode, kan der opnås en yderligere olieudtømning af oliekabler inden de nedlukkes, til gavn for miljøet.  
 

ODB System


ODB løsningen er baseret på en unik blanding af miljøvenlige og ikke-patogene bakterier i stand til at:

 • Sive ind i den papirbaserede kerne af kabler
 • Aktivt nedbryde den dielektriske olie i kabler
 • Fremstille biologisk nedbrydelige stoffer i kabler

ODB løsningens tekniske udstyr er baseret på specielle injektionsenheder, der muliggør indsprøjtning af væsker i kablet, som indeholder bakterier og næringsstoffer til bakterievækst. Takket være de bioaktive stoffer, der produceres af bakterierne, kan flydende olie udtrækkes ud af kablet og opsamles. Olien bortskaffes efterfølgende, mens rensevæsken med bakterier kan indsprøjtes i kablet igen - for endnu en rense-cyklus.
 

Alt udstyr leveres i en container 


Alt udstyr til løsningen er let transportabelt og kan leveres i færdigmonteret container udstyret med: 

 • Kabeltilbehør, såsom muffer
 • Indsprøjtningudstyr, hvor hver enhed kan behandle 3 kabler samtidigt
 • Filtreringsudstyret til olie og rensevæske
 • Opbevaringsudstry til olieaffald
 • Udstyr til bakterievækst
 • Udstyr til supplerende opsamling af olieaffald
 • Varmeenheder
 • Elektrisk panel
 • Lysarmatur 

På bunden af containeren er det placeret flere opsamlingsbakker eller sump paller, der kan indehold 1000 liter væske hver. Oven på disse stå diverse ovenstående enheder med væsker.
 

Automatiseret proces 


ODB rensningeprocessen kræver op til flere bakterie indsprøjtninger i kablet. Normalt udføres der ugentlige indsprøjtninger og samtidigt tjekkes alt udstyr og resultaterne for forrige uges indsprøjtninger, herunder olieopsamling og prøveudtagning af bakterier til laboratorieanalyse med videre. 

Efter bakterie indsprøjtningerne er sat i gang, styres de automatisk af et PLC-system. I tilfælde af problemer under indsprøjtningen stopper enheden automatisk, og der sendes en fejlmeddelelse. Resultaterne af ODB oliekabel rensningsprocessen følger en eksponentielt fladende kurve, så det nøje kan beregnes, hvor langt tid det vil kræve at opnå en specifik grad af olierensning.
 

Miljøvenlig løsning 


ODB Løsningen benytter bakterier med sikkerhedsklasse 1, som ikke er sygdomsfremkaldende eller gen-modificerede men derimod miljøvenlige. Rensevæsken leveres i en koncentreret opløsning af bakterier og mineralsalte, som efterfølgende tilsættes vand.