Prysmian Sustainability Week nærmer sig !

Prysmian Sustainability Week nærmer sig !

En række af online og interaktive foredrag

13 Jun 2022

Prysmian lancerer en hele uge med fokus på bæredygtighed fra 21-25.juni 2022 – hvor investorer, interessenter, partnere, leverandører, gæster og ansatte kan deltage.

Registrer dig her.

I løbet af ugen, vil vi dele vores visioner og prioriteter samt præsentere vores bæredygtige forpligtelser og initiativer. Alle foredrag har til formål at engagere vores interessenter, indsamle synspunkter og forstå deres behov og forventninger til virksomheden.

Alle events vil blive afholdt som online og interaktive foredrag med fokus på klima og emission (tirsdag), sociale aspekter (onsdag), innovation og digitalisering (torsdag) samt genanvendelse (fredag).

Mandag er kickoff dag med indlæg fra ledelsen, hvor CEO Valerio Battista og eksterne speakers vil give en omfattende opdatering om forretningstendenser og de strategier, som Prysmian Group følger med hensyn til bæredygtighed.

Se den fulde agenda i forbindelse med registrering.