Prysmian Norge køber grøn energi til 100% af driften

Prysmian Norge køber grøn energi til 100% af driften

Fra vandkraftværker

23 Aug 2019

Bæredygtig drift fra vedvarende energikilder er vigtig for Prysmian Group i Norge. Som en del af deres bæredygtighedsstrategi, har de købt oprindelsesgarantier for deres samlede årlige driftsforbrug på 10.800 MWh. Den grønne energi kan spores tilbage til norks vandkraft, der med 1.609 vandkraftværker tilsammen står for 94,3 procent af den samlede energiproduktion i Norge.

Bæredygtighed er til gavn for vores kunder langt ud i fremtiden og er derfor noget, som Prysmian Group tager meget seriøst. Derfor har koncernen en målsætning om at udvikle og drive koncernen på en etisk og bæredygtig måde. Læs mere on vores koncern bæredygtighedsstrategi og score-card på vores hjemmeside.

Indkøb af grøn strøm 

Erhvervelse af grøn strøm foregår via opkøb af GoO (Guarantee of Origin) certifikater, som er en oprindelsesgaranti defineret i henhold til EU-lovgivning (2009/28 VE-Direktivet). Ordningen mærker elektricitet fra vedvarende energikilder til information for el-kunder, så de kan se kilden til energien. Den vedvarende energi kan dog ikke styres direkte fra producent til et enkelte fabriksanlæg, da al strøm der produceres ledes ind i el-nettet. Det vi køber er et oprindelsesbevis eller garanti for, at en vis mængde energi stammer fra en konkret CO2 fri el-produktion.

Når den vedvarende energi produceres udstedes et korresponderende GoO certifikat eller oprindelsesgaranti per 1 mWh. Hvert certifikat bærer et unikt identifikationsnummer foruden andre relevante oplysninger såsom, kilden til produktion, metoden og dato for produktion. Efter at Prysmian Norge som virksomhed har købt den vedvarende energi, svarende til den mængde energi vi forbruger, bliver et tilsvarende antal GoO certifikater eller oprindelsesgarantier opbrugt og dermed slettet.

Markedet for grøn strøm er således separat fra det fysiske el-marked, hvilket betyder, at certifikatet ikke behøver at hænge sammen med salget af elektriciteten, men kan sælges uafhængigt at denne. Det vil sige, at f.eks. en vindmølleproducent kan sælge deres el-produktion på el-børsen til den gældende markedspris, og samtidig udstede en oprindelsesgaranti (GoO-certifikat) svarende til den producerede mængde grøn strøm.

Læs mere om oprindelsesordningen i norge her.