Prysmian Bæredygtighedsrapport 2019 udkommer næste måned

Prysmian Bæredygtighedsrapport 2019 udkommer næste måned

Forbedringer til førende bæredygtighedsindekser i 2019

24 Feb 2020

Prysmian Group har forbedret sin rangering til førende bæredygtighedsindekser i 2019, hvilket anerkender opnåede fremskridt til interne målsætninger til genanvendelse og CO2 reduktion.

Koncernens bæredygtighedsmål eller SDG's (Sustainability Developement Goals) fokuserer på 9 specielt udvalgte områder til 2020, hvor virksomheden mener at vi kan bidrage med forbedringer. Koncernen har udarbejdet et såkaldt "Sustainability Scorecard", der identificerer 16 bæredygtighedsmål for 2020, målt i forhold til kvantitative KPI'er. Herunder forpligter vi os til at gennemføre konkrete tiltag samt analysere og overvåge fremskridt. 

Pysmian Groups komplette Bæredygtighedsrapport 2019 offentliggøres næste måned, med opdateringer på hvordan gruppen har præsteret i forhold til samtlige målsætninger. I år vil der tillige blive sat nyt mål for 2022, som for første gang vil omfatte General Cable (erhvervet i 2018).

Til 2019 har Prysmian Group forbedret sin rangering til Dow Jones Sustainability Index og MSCI ESG samt er for første gang inkluderet i Dow Jones Sustainability Index World og STOXX Europe. Til FTSE4Good, Ecovadis og CDP har koncernen bibeholdt dets placering fra forrige år.

Prysmian resultater til 2019

  • Dow Jones Sustainability Index - 84/100 (79/100 i 2018)
  • FTSE4Good - 3,9/5 (3,9 i 2018)
  • STOXX Europe 600 ESG-X
  • Ecovadis - 73/100 (73/100 i 2018) - Gold Recognition Level
  • MSCI ESG - A score (BBB i 2018)
  • CDP - B (B i 2018)

Bæredygtighedsindekser er nyttige værktøjer til at måle, i hvilket omfang en virksomhed baserer sine beslutninger på sociale og miljømæssige faktorer ud over økonomiske resultater og hjælper med at guide investorer, når de træffer beslutninger.

Prysmian bæredygtighedsmål er baseret på FN's 17 verdensmål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til i 2030 helt at have afskaffet fattigdom og sult i verden, reduceret uligheder, sikret uddannelse og sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Disse fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.