XPUJ - Helt sort kabel til fast halogenfri installation

XPUJ - Helt sort kabel til fast halogenfri installation

Til 90°C med Dca godkendelse

21 Nov 2019

Et helt sort installationskabel er praktisk af flere årsager. Dels matcher det sorte elkomponenter og så falder det helt i et med mørke og dramatiske omgivelser, såsom til teatre, koncerthuse, sports- og multihaller samt andre bygninger, hvor den indendørs indretning skal være anonym. Kablet er egnet til fast installation inden- og udendørs i kanaler, bakker, vægge, frit hængende eller direkte i jord, da yderkappen er UV-bestandig. Kort sagt, det rigtige valg til et anonymt eller dramatisk miljø.

XPUJ er halogenfrit og brandhæmmende med lav røgudvikling og uden afgivelse af korrosive gasser ved brand. Og så overholder det tillige RoHS og REACH direktiver.  Dog er det ikke egnet til installation i vibreret beton uden beskyttelse. Download brochure.

XPUJ-HF 300/500 V - Dca
Let installationskabel med massiv kobberleder klasse 1 iht. IEC 60228 og sort yderkappe til maksimal 90°C ledertemperatur. Sortimentet består af mindre tværsnit 1,5 og 2,5 mm2 op til 5-leder. Download datablad

XPJ-HF 450/750 V - Dca
Installationskabel med massiv kobberleder klasse 1 iht. IEC 60228 og sort yderkappe til maksimal 90°C ledertemperatur. Sortimentet består større tværsnit fra 4 til 16 mm2 op til 5-leder. Download datablad

Dca - forbedret brandsikkerhed

XPUJ kabler er Dca - s2, d2, a2 godkendte i henhold til CPR.

Med brandklasse Dca besidder disse kabler et forbedret sikkerhedsniveau, da de udover at være brandtestet iht. EN 60332-1-2 også er lodret brandtestet i bundter i 20 minutter ved en 20,5 kW flamme iht. EN 50399. Når flammen slukkes, må kablet ikke brænde videre. Derudover er der foretaget yderligere tests og måling for udvikling af røg ( EN 61034-2), brandbare dråber og partikler (EN 50339) samt syre (EN 60754-2) i henhold til CPR.

Dca klassificerede kabler har en forbedret reaktion ved brand iht.EN60332-1-2 (H≤425 mm) og EN 50399 (THR 1200s ≤70 MJ, Peak HRR ≤400 k, FIGRA ≤ 1300 Ws-1 ). Læs mere om CPR her på hjemmesiden.

Røgudvikling (EN 61034-2)
s1 Lav røgudvikling
s1a s1 med > 80% emission
s1b s1 med > 60 <80% emission
s2 Gennemsnitlig røgudvikling
s3 Ingen af de ovenstående

Brandbare dråber (EN 50399)
d0 Ingen brandbare dråber/partikler
d1 10 sek. brandbare dråber/partikler
d2: Ingen af de ovenstående

Syreudvikling (EN 60754-2)
a1 Lav syre <2,5 μS/mm, pH > 4.3
a2 Mellem syre <10 μS/mm, pH > 4.3
a3 Ingen af de ovenstående

For yderligere information eller forespørgsler venligst kontakt enten Thomas Wædeled på telefon 6039 2739 eller e-mail [email protected] Kim Laursen på telefon 6039 2739 eller e-mail [email protected]