Fremtidig innovation til PRY-CAM

Fremtidig innovation til PRY-CAM

Integreres med Link-bokse

25 Apr 2019

Fremtidig innovation til PRY-CAM

Med udvikling af Industri 4.0 teknologier, bliver det fremover muligt ikke blot at skabe endnu mere komplekse teknologier, men i højere grad at integrere disse med fysiske enheder og automatisere processer ved hjælp af intelligent maskinlæring.

PRY-CAM er til dags dato markedets mest innovative løsning inden for partiel udladning (PD), asset management og tilstandsvurdering af elektriske aktiver. Trods det har koncernen over de sidste par år, arbejdet med udvikling af flere nye tiltag, som Industri 4.0 paradigmet understøtter.

Prysmians mål er at indlejre elektroniske løsninger inde i kablet. De elektriske aktiver vil løbende overvåge kablets status og være i stand til at tage selvstændige vedligeholdelsesbeslutninger, når og hvor der er brug for det.

”Vi vil i fremtiden stræbe efter at integrere teknologien inde i kablet i stedet for eksternt, og sigte mod at få et stigende antal tilbehør, komponenter og enheder integreret med kabelsystemet”, siger Roberto fra Prysmian Electronics.

 

Integreres med Link-bokse

Der vil blive taget et ekstra skridt mod en forbedret integration mellem vores overvågningssystemer og kundernes kabelsystemer til transmission og distribution, med speciel fokus på udvikling af en ”Smart Link-boks”, således at alle funktionsparametre kan aflæses og overvåges uden fysisk at åben boksene.

I dag er langt de fleste link-bokse passive, hvilket kræver fysisk kontrol og fejludbedring. Link-bokse er stålkasser placeret langs kabelsystemet. De er koblet på kabelforbindelsen og indeholder en overspændingsafleder (SVL), som spiller en central rolle i tilfælde af lynstød eller kortslutninger. Tilføjelse af smart teknologi til link-bokse kan generere bemærkelsesværdige fordele, idet det tillader real-time aflæsning, overvågning og intervention, hvis der opdages en reel funktionsfejl.

 

Integreres med TLC

5G revolutionen medfører øget efterspørgsel efter hybride kabler, både til strømforsyning og datatransmission til antennen. Her spiller Prysmian multimedie specialkabler en central rolle. Men også indenfor energidistribution, er der ved at opstå et større behov for hybridkabler. Derfor har Prysmian udviklet PRY-CAM Cable, et kabel med fire tværsnit: Et kobberkabel til strømforsyning, et fiberkabel til dataoverførsel og to specielle fiberoptiske kabler, som kan fungere som temperatur- og vibrationssensorer.

 

Eksisterende fordele

PRY-CAM Grids er et integreret og autonomt PD overvågningsudstyr til HV og MV komponenter. Det kan installeres i eksisterende driftsaktiver og benyttes enten periodevis eller til permanent og langvarig real-time fjernovervågning af 3-fasede strategiske aktiver.

Systemet er trådløst og kommunikerer via internettet (normal + 3G modem). Det kan integreres med alle eksisterende PD sensorer og kan yderligere integrere analoge sensorer. Det anvender aktive differentierede sensorer, som foretager bedre måling af puls og muliggør mere avanceret dataanalyse, sammenlignet med den konventionelle teknologi med passive sensorer. For eksempel er det i stand til at måle den højeste følsomhed for en lille PD (ned til 0,5pC), den højeste nøjagtighed (100MHz båndbredde) samt den stærkeste støjafvisning.

Hver PD måling arkiveres i skyen sammen med eventuelle billeder, GPS koordinater, egne noter og tags. Man kan frit vælge mellem tre forskellige cloud løsninger (basic, advanced eller premium) til behandling og arkivering af data.  

 

Industry 4.0 - maskinlæring

Til dags dato er skyen vært for mere end en million PD-målinger. Analyse af denne enorme mængde data udføres alene af en PRY-CAM computer algoritme, der genererer hundredvis af elektriske feltgrafer dagligt.

Algoritmen analyserer PD rå-data, finder PD-mønstre og genererer logiske informationer, der kan identificere og danne grundlag for fremtidige vedligeholdelsesbeslutninger. Og jo flere PD data der indsamles og analyseres, jo smartere bliver algoritmen til at identificere PD-mønstre.

Læs alt om vores nuværende PRY-CAM løsninger på www.pry-cam.com