Draka Firetuf-EMC E90 0,6/1 kV

Draka Firetuf-EMC E90 0,6/1 kV

Categories: Corporate Distribution

EMC skærmet og funktionssikkert i 90 minutter

27 May 2020

Byggerier med krav om ekstrahøj brandsikkerhed og beskyttelse mod elektromagnetisk stråling, har brug for kabler, der er funktionssikre såvel som EMC-skærmede.  

Funktionssikkerhed

Brandsikkerhed opnåes i kraft af kabelmaterialernes evne til at modstå brand eller give beskyttelse hermod, og måles som den tid (minutter) et produkt kan opretholde et funktionsniveau under brand ved en given temperatur. Funktionssikre kabler kan testes i henhold til standard IEC 60331-1 & 2 eller DIN 4102-12 og funktionintegriteten måles i tid såsom E15,  E30, E60, E90 og E120 minutters drift. 

EMC-skærmning

EMC-beskyttelse sikrer, at elektriske apparater, maskiner og instrumenter fungerer korrekt under påvirkning af elektromagnetiske felter fra for eksempelvis andre elektriske apparater, strømførende ledninger, lynnedslag og statisk elektricitet. Beskyttelse opnås ved hjælp af metallisk afskærmning af kablet, der giver lav følsomhed overfor elektriske og magnetiske felter. EMC kabler udemærker sig ved at have en koncentrisk skærm, som kan bestå af aluminiumsfolie, kobberbånd eller en fletskærm af mangetrådet kobber. Jo tættere en skærm desto højere grad af beskyttelse mod støj. Separering af strømkredse er en anden nem måde at reducere risikoen for elektronisk støj. EMC-kabler bruges bl.a. i kontorbygninger, på hospitaler, indenfor landbrugssektoren og industrien, hvor maskiner, procesanlæg eller vigtig elektronisk udstyr anvendes.

FIRETUF FHIKS EMC E90 0,6/1 kV 

Halogenfrit installationskabel til fast installation indendørs, hvor der kræves funktionssikkerhed i 90 minutter ved temperaturer op til 830°C iht. IEC 60331-1 & 2 (EN 50200 / EN 50362). Kablet har en 100% dækkende kobberskærm, der overholder EMC-direktive . Ved installation udendørs skal kablet beskyttes mod direkte sollys. Listed i Ecolabel varedatabase og egnet til at indgå i Svanemærket byggeri. Download datablad her.

Læs mere om alle vores funktionssikre kabler på vores hjemeside. For yderligere kontakt eller forespørgsler venligst kontakt Kim Laursen på telecon 6039 2739 eller e-mail [email protected]