DK- Products & Solution - Industrs - Kran

Kran

Forbinder sikkerhed med højtydende havneoperationer

Kran

EN - Products & Solution - Industries - Crane - Editorial Text Stories

Prysmians krankabler understøtter sikker drift 

Kraner benyttes til at flytte varer i f.eks. industrianlæg og kommercielle havne og kræver et højt niveau af sikkerhed og pålidelighed. Prysmians udbud af krankabler er vokset over årene gennem udvikling og partnerskaber med store verdensomspændende kranproducenter og slutbrugere.

Ethvert behov i forbindelse med spredere, hjul, festoon systemer, kædesystemer og elektroniske håndteringssystemer kan opfyldes af vores krankabler. Produktprogrammet omfatter strømtransmission, signalering og styring, optiske datatransmissionskabler og tilbehør. 

EN - Products & Solution - Industries - Crane - Generations of crane cable expertise

Generationer af krankabel ekspertise

I flere årtier har kranindustrien benyttet Prysmian Groups højkvalitets kabelløsninger. Vores innovative designs og internt udviklede materialer betyder længere kabellevetid, hvilket resulterer i øget produktion, reduceret nedetid og betydeligt lavere omkostninger. Og takket være vores kabelforsyning til elektrificeringsprojekter i havneinfrastruktur, har vi bidraget til at reducere CO2 emissionerne fra havnene selv. For eksempel har korte elektriske forbindelser til et fartøjs strømforsyning erstattet dieselmotorer, der tidligere blev brugt til samme formål.

EN - Products & Solution - Industries - Crane - Boxout/highlight

 

Kabelprodukter tilbudt af Prysmian inkluderer


• Kabler der er specielt konstrueret til at modstå ekstrem bøjning og vridning.
• Kraftige og robuste kabler, der kan modstår slid, kemiske opløsningsmidler, olie, brand og fugt under alle miljøforhold
• Hybridkabelløsninger der kombinerer strømforsyning og data-transmission.

Prysmian Group er ekspert i fremstilling af specialkabler der modstår bøjning og høj belastning i forbindelse med container terminaler og øvrige kraner. Dette er på grundlag af lang erfaring med udvikling af gummibaserede materialer, som benyttes internt i ovenstående kabler. Prysmian er medlem af Port Equipment Manufacturing Association (PEMA).

EN - Products & Solution - Industries - Crane - An international commitment to quality

An international commitment to quality

The quality management systems of our manufacturing facilities have been independently audited and certified (via Underwater Laboratories Inc. or the main international standards such as VDE, IEC-EN, etc.) to conform to the quality requirements set forth in ISO-9000: 2000.

Our deep commitment to delivering quality products and services, and our dedication to continually improving our practices are embodied in our industry-recognised global certifications.

EN - Products & Solution - Industries - Crane - Editorial Text Intro

Inside Crane

EN - Products & Solution - Industries - Crane - Prysmian crane cables - Link

Focus On / Crane

Prysmian crane cables

Prysmian’s product range includes power transmission, signalling and control, optical data transmission cables and accessories to meet whatever needs you have in relation to spreaders, reels, festoon systems, chain systems, electronic handling systems, and lifts.

arrow-right arrow-right-strong Discover more

EN- Products & Solutions - Industries - Crane - Featured Products

/  Featured Products

EN- Products & Solutions - Industries - Crane - Downloads

Download

Crane Cables - General Catalogue - Prysmian Group 2016

EN - Products & Solution - Industries - Crane - Contact Us

Contact us

Select contacts by department or geographical area

Prysmian Group

Via Chiese 6, 20126 Milan Italy