DK - PRodukter & Løsninger - Bygger - Generic Header

Byggeri

Forbinder konstruktioner med energi

Byggeri

DK - Produkter & Brancher - Byggeri - Text

Koncernens lav- og mellemspændingskabler såsom installationskabler, fleksible ledninger og gummikabler, branssikre og EMC skærmede kabler, instrumenterings- og styrekabler spiller en afgørende rolle i distribution af elektricitet og signaler i bygningsinfrastruktur fra huse og lejligheder til kontorer og industrien. 

EN - Panel - Construction & Infrastructure - Power & Control - Text 3

Alle vores vores kabler til fast installation overholder CPR sikkerheds- og kvalitetsstandarder og findes i centrum for mange ikoniske byggerier.

EN - Panel - Construction & Infrastructure - Power & Control - Text -2

Kontinuerlig udvikling til fremtiden

I kraft af et kontinuerligt engagement til udvikling og kvalitet, betyder det at vores kunder og handelspartnere, kan differentiere sig på markedet. Dette sikrer en størrer værdi for slutbrugerne og skabe en bæredygtig og rentabel fremtid for alle.

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Partners tabs

Products

Products

Find the right products based on country of installation

DK - Produkter & Løsninger - byggeri - Focus On 1 Text

Fokus på byggeri

CPR

CPR eller Byggevareforordningen som det hedder på dansk, er en europæisk klassificering af kablers ydeevne, med hensyn til reaktion ved brand. Kravet om CE-mærkning gælder for alle kabler til fast installation.

arrow-right arrow-right-strong Læs mere

DK - Products & Solution - Byggeri - Fokus på - text

Fokus på / Byggeri

IKKE ALLE KABLER ER ENS

For at bevise at der eksisterer en forskel og ændre folks tankegang, har Prysmian Group udviklet branchens eneste omfattende testsystem, der evaluerer kabler med hensyn til sikkerhed, ydeevne og brugbarhed.

arrow-right arrow-right-strong Læs mere

DK - Products & Solution - Byggeri - FUnktionssikre kabler - Editorial Box 2 Col EN

Fokus på / Byggeri

Brandsikre kabler

Funktionssikre kabler testes i forhold til deres evne til at fungere ved brand og hvor lang tid de er funktionsdygtige. Modstandsdygtighed mod brand måles således i tid såsom: 15, 30, 60, 90 og 120 minutters drift ved standard brandtilstand på europæisk niveau.

arrow-right arrow-right-strong Se datablade

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Link tabs

EN - Panel - Construction & Infrastructure - Power & Control - View Product

Kabler til byggeri

EN - Panel - Construction & Infrastructure - Power & Control - Reference cases

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Downloads

Download

INSTALLATION AFUMEX EASY RZ1-K

MONTERING H05 & H07Z-K

GUMMIKABLER - OZOFLEX

SOL - TECSUN H1Z2Z2-K

LET INSTALLATION - HIKAJ

FUNKTIONSSIKKER - SIENOPYR

EMC SKÆRMET KABLER

INSTALLATION - ALUMINIUM KABLER

TILBEHØR - DRUM BUDDY

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Contactus

Contact us

Contact us for global enquiries

Prysmian Group HQ

Via Chiese 6, 20126 Milan Italy