Etica e Integrità

Etica e Integrità

La correttezza definisce la nostra attività

Ci impegniamo a promuovere l'adozione più elevati standard etici in tutto ciò che facciamo, ogni giorno, in tutte le nostre sedi, in conformità con la mission, la vision e i nostri valori aziendali.

EN - About Us - Ethics & Integrity - Intro text

This culture of integrity is reinforced by our company ‘constitution’. At the heart of this sits the Code of Ethics, which provides guidance on how we expect employees to conduct themselves as they go about their daily work and is a useful tool in preventing irresponsible or illegal conduct.

This is supported by our Group Compliance Policies (including an Anti-Bribery Policy and Antitrust Code of Conduct, amongst others) designed to ensure adherence from our employees, suppliers, business partners, sales agents, sub-contractors and distributors with the Prysmian way of doing business.

Our Code of Ethics and compliance policies live and evolve with the development of the business in the competitive world.

 

We continuously evaluate all current laws and regulations relating to these areas and amend our policies accordingly, in line with the latest best practice. We also take the opinions of our stakeholders into account on these matters and consider their requests relating to legality and propriety. We also seek to support our ethical conduct with various initiatives, including the recently launched Whistleblowing program.

Updates to any of our policies are broadcast across the company and made readily available to all employees and associated companies.

You can learn more about each of our ethics and integrity policies on the dedicated pages below.

DK - Om os - Etik & Integritet - Accordian

Vores kodeks, politikker og praksis

Prysmian Groups etiske regler er grundlaget for vores virksomhed. Det er en politik om rettigheder, moralsk ansvar, etisk og socialt ansvar for enhver medarbejder i virksomheden. Regelsættet omfatter tre områder:  

1. Etisk regel forretningsaktiviteter: Opnåelse af fortjeneste begrunder ikke forkert adfærd. Fortjeneste skal opnås med respekt for reglerne og vores konkurrenter samt på et retfærdigt og gennemsigtigt grundlag. Derudover skal det gerne forudse og imødekomme markedets behov og dermed skabe værdi for alle interessenter.

2. Etisk regel for interne relationer: Koncernens forhold til medarbejderne styrkes, ved at respektere deres rettigheder, forventninger og behov samt forbedre deres levevilkår og faglige vækst. Individet er centralt for vores fremtidige udvikling som virksomhed.

3. Etisk regel for miljømæssige og sociale forhold: I lyset af en stærk overbevisning om bæredygtig udvikling, arbejder vi verden over med respekt for miljøet og lokalsamfundet. Samtidig opfordrer vi til ansvarlig brug af ressourcer og fremmer lokale projekter, der har til formål at forbedre trivsel på de berørte områder.

Alle filialler af Prysmian Group koncernen er enige om, at nøje overholde det etiske regelsæts og procedurer, som koncernen har vedtaget.

 

Vores etiske kodeks er i overensstemmelse med internationale bedste praksis og vedtagne principperne i FN's verdenserklæring om menneskerettigheder og de grundlæggende konventioner fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).


Overholdelse af det etiske reglsæt

 

Integritet er en nøgleværdi for Prysmian Group. For at sikre, at den opretholdes på alle niveauer i virksomheden, har vi etableret en ”Compliance Policy” for at overvåge overholdelsen af ​​vores etiske regelsæt og øvrige politikker. Overholdelse af det etiske regelsæt varetages af:

        •  Overordnet Compliance Officer: Som styrer alle politikker og -procedurer, herunder Code of Ethics, med rapportering til Kontrol- og Risikokomiteen samt koncernchefen .

  • Lokale Compliance Officers: Repræsenteret hos alle Prysmian Group filialler, for at sikre en ensartet implementering af de etiske regler.

 

Øget medarbejder opmærksomhed

 

Med det formål at sikre medarbejderens bevidsthed om alle vores politikker, har vi introduceret et online e-learnings modul på vores intranet. Aktiv deltagelse er obligatorisk for alle koncernens ledere og medarbejdere.Med denne tilgang sigter vi på at holde vores medarbejdere løbende informeret og engageret i vores politikker og stimulere til større forståelse for deres betydning for os, som en virksomhed.

 

Download vores komplette Etiske Regelsæt

 

Afskaffelse af ​​korruption og ulovlig konkurrence tages meget alvorligt hos Prysmian Group koncernen. Derfor indeholder vores adfærdskodeks også en anti-bestikkelsespolitik samt et antitrust kodeks. Begge dokumenter er tilgængelig på virksomhedens intranet, og eventuelle opdateringer meddeles på tværs af virksomheden.

 

Anti-bestikkelses politik
 

Denne politik forbyder korruption for både offentlige embedsmænd og privatpersoner. Det kræver, at alle koncernens medarbejdere overholder dets regler og bestemmelser. Såfremt koncernens regler er mindre restriktive, er den lokale lovgivning om korruption gældende for medarbejderne.

I henhold til denne politik må ingen medarbejder modtage, tilbyde, lover eller godkende betaling af nogen værdi, direkte eller indirekte, til gavn for offentlige embedsmænd, medmindre det er i overensstemmelse med gældende love og i det omfang udtrykkeligt tilladt af Prysmian Group.

Med henblik herpå betegner udtrykket »offentlige embedsmænd« ansatte i et offentligt organ eller et selskab, der kontrolleres af regeringen. Dette omfatter kommercielle enheder, internationale offentlige organisationer, politiske partier eller partitjenestemænd eller kandidater til offentligt kontor.

Download vores komplette  Anti-bestikkelses politik

 

Antitrust politik

 

Denne politik beskriver problemerne i forbindelse med anvendelsen af italiensk og EU's konkurrencepolitik, med hensyn til aftaler og misbrug af dominerende markedspositioner. De specifikke situationer, der opstår, skal vurderes fra sag til sag, i forhold til denne politik.

Download vores komplette  Antitrust politik
 

Vi opfordrer på det kraftigste, vores underleverandører til at vedtage lignende politikker og praksis, især hvis de er placeret eller handler i et land, der har underskrevet OECD-konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske embedsmænd i internationale forretningstransaktioner.

Hos Prysmian Group fremmer vi aktivt en handelspraksis, som sikrer en ansvarlig og bæredygtig forsyningskæde. Derudover sikre vi, at etiske, økonomiske, miljømæssige og sociale standarder overholdes i hele virksomheden og i hele værdikæden. Disse principper er fastlagt i vores ”Code of Business Conduct”.

Denne adfærdspolitik gælder for alle medarbejdere og dem, der driver forretning med os. Principperne i kodeksen dækker alle forretningstransaktioner og daglige aktiviteter hos vores medarbejdere, koncernenheder og deres leverandører, handelspartnere, handelsagenter, underentreprenører og distributører.

Politikken dækker følgende forhold: forretningsintegritet (fair trade, interessekonflikter, gaver og tilbud om underholdning, korruption, ansvarlighed); menneskerettigheder og arbejdstagere (underarbejde og slaveri, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, ikke-diskriminering, foreningsfrihed og kollektive forhandlinger) miljø (princippet om forholdsregler, anvendelse af råmaterialer og overholdelse, brug af energi, drivhusgasser og andre emissioner, vandforbrug, affaldsproduktion og genanvendelse).

 

Vores kodeks for forretningsadfærd fremhæves over for vores underleverandører ved indgåelse af kontrakter.

 

Politikken er tilgængelig for alle medarbejdere vores koncernens intranet, og eventuelle opdateringer fremsendes til alle i hele virksomheden.

Download vores komplette  Code of Business Conduct

Vi forvalter aktiviteter der gavner lokalsamfunde og har derfor et defineret regelsæt for vores statsborgerskabs- og filantropi-initiativer.

Vi mener, at adgang til energi og telekommunikation er en forudsætning for den økonomiske og sociale udvikling af lokalsamfund og lande. Af den grund skal de statsborgerskabs- og filantropiaktiviteter, vi fremmer, støtte initiativer, der letter adgangen til energi og telekommunikation for lokalsamfundene, især for udviklingslandene.

Vi forpligter os til at videregive oplysninger om store finansieringsinitiativer til støtte for lokalsamfund og sponsorater i vores Bæredygtighedsrapport.

Download vores komplette Corporate Citizenship and Philanthropy Policy

EN - About Us - Ethics & Integrity - MiniPalen 3 Links

COLONNA 1

DK - Om os - Etik & Bæredygtighe - MiniPalen 3 Links - Whistleblowing

COLONNA 2

DK- Om os - Etik & Bæredygtighed - MiniPalen 3 Links - Human rights

COLONNA 3

DK - Om os - Etik & Bæredygtighed - MiniPalen 3 Links - Diversity and Inclusion