Una Public Company

Una Public Company

Un leader di settore che mette gli azionisti al centro

Siamo orgogliosi di essere una public company; è un elemento essenziale della nostra identità aziendale. Lo confermano anche i nostri dipendenti, la metà dei quali sono anche azionisti della società.

Quotata alla borsa di Milano nell’indice FTSE MIB, Prysmian è impegnata nella realizzazione di prodotti innovativi e progetti all’avanguardia in grado di generare utili a lungo termine, creando valore per i nostri azionisti e rafforzando la fiducia dei mercati nei confronti della società.

DK - Om os - Et offentligt selskab - Staying close to our stakeholders

Nærværende overfor vores partnere

Vi sørger for en klar og gennemsigtig formidling af vores strategiske og finansielle operationer, i overensstemmelse med gældende regler og procedurer vedrørende bedste praksis. Vi mener, at dette giver giver os et tættere forhold til vores kunder og aktionærer og skaber et tillidsforhold.
Vi gennemfører hundredvis af møder årligt med det finansielle samfund. Vores kvartals regnskaber og alle relevante oplysninger meddeles omgående til alle vores aktionærer, finansielle analytikere og specialister. Prysmian informerer aktionærer og potentielle aktionærer om enhver beslutning, der kan få væsentlig indvirkning på deres investering.

 

EN - About Us - A Public Company - Image Only

DK - Om os - Et offentligt selskab - Going well beyond good practice

Går længere end bedste praksis

Fra og med 2015 er Prysmian Group listet på det prestigefyldte FTSE4Good Global Index. Det anerkender virksomheder, som kan demonstrerer en etisk og gennemsigtigt styringspraksis og implementering af effektive bæredygtighedspolitikker på tværs af deres forretning.

FTSE4Good måler og rangerer virksomheders præstationer i forhold til internationale standarder for socialt ansvar. Her går Prysmian langt ud over, hvad FTSE-koncernen ser som bedste praksis.

Vores aktier er også listet på ECPI Global Developed ESG Best-Class Equity Index. Der er en liste over globale virksomheder, der udmærker sig med hensyn til miljømæssig, social og governance praksis (ESG).

IT - About Us - A Public Company - Ownership structure by type and major stakeholders

Azionariato per tipologia e azionisti rilevanti

Ownership structure by type and major shareholders_Grafico.png
Ownership structure by type and major shareholders.png

IT - About Us - A Public Company - Institutional investors by Geographical Area

Investitori istituzionali divisi per area geografica

Institutional Investors by geographical area.png
Institutional Investors by geographical area_Scritte.png