Prysmian bæredygtigheds risikomodel

Er en standard og klart defineret metode, der bruges til at evaluere specifikke risikobegivenheder med hensyn til påvirkning, sandsynlighed og overvågningssystemets tilstrækkelighed. Prysmian koncernen har identificeret en kategori af risici udelukkende knyttet til bæredygtighed og relaterede påvirkninger, som koncernen er udsat for i sin forretningsmodel. Chief Risk Officer (CRO) rapporterer resultatet heraf til topledelsen mindst to gange om året.