Score card

Score card

Operationel tilgang til øget bæredygtighed

Koncernen har vedtaget et "Sustainability Scorecard", der identificerer bæredygtighedsmål for 2022, målt i forhold til kvantitative KPI'er. Herunder forpligter vi os til at overvåge og regelmæssigt kommunikere om den progressive præstation, gennemføre konkrete tiltag for at bidrage til den bæredygtig udvikling samt at skabe fælles værdi.

dk - text 1 - top menu - bæredygtighed - vores indsats

Prysmian Group sigter mod at opnå en effektiv og bæredygtig forsyning af energi og information, som den vigtigste drivkraft for udviklingen af ​​samfund. Prysmian integrerer derfor bæredygtighed i sin forretningsmodel og har taget skridt til at implementere bæredygtig praksis gennem hele værdikæden for sine forretningsaktiviteter. Prysmian Groups bæredygtighedsstrategi implementeres gennem 16 målsætninger for 2022, hvor ledelsen gennemfører årlige opdateringer. Hele processen overvåges af bæredygtighedsstyringskomitéen som formand for koncernens Chief Operating Officer.

DK - Billede - sustainability Scorecard

Prysmian Sustainability Scorecard for 2022

DK - Download acc. - Sustainabiilty report 2017

Prysmian Group Sustainability Report 2019

Prysmian Group Sustainability Report 2018

Sustainability Overview 2018

DK - Om os - Sustainability indexes - Editorial Box col 2

Bæredygtigheds indekser

Som en del af Prysmian Groups fortsatte engagement i bæredygtig forretningspraksis overvåger vi alle de vigtigste bæredygtighedsindekser og ratings. Som anerkendelse af vores engagement i Corporate Social Responsibility har vi forbedret vores placering på flere internationale bæredygtighedsindekser.

arrow-right arrow-right-strong Læs mere

DK - Edi col 2 - Top menu - Bæredygtighed - Kabler

Bæredygtige kabler

Ecolabel listede kabler, der kan indgå i Svanemærket byggeri

Som producent, støtter vi naturligvis op om den grønne omstilling ved at dokumentere vores kablers egnethed til at indgå i Svanemærket byggeri. Find alle vores Prysmian og Draka kabler der er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

arrow-right arrow-right-strong Læs mere