DK - Text - Spot et dårligt kabel

Overholder dine kabler CPR


Elektriske kabler udgør livsnerven i en bygning. Det er, hvis de fungerer som forventet. Men da kabler har en tendens til at se ens ud, er det ikke nok blot at antage, at de alle fungerer på samme måde. Så vores råd er: Pas på og tjek efter.

Det er installatørens eller entreprenørens ansvar, at sikkerheden er i orden for de elektriske kabler, der installeres i en bygning. Et sub-standard kabel kan for eksempel få lysene til at gå ud, men udgør tillige en alvorlig fare både ved installation, men også i dets levetid. Cirka 27% af alle elektriske brande i EU kan henføres til defekte kabler. I henhold til CPR skal alle kabelprodukter til fast installation klart oplyse konstruktionsnormen og brandklassen for materialernes ydeevne ved brand. Derudover skal der medfølge en DoP eller ydeevne-deklaration og DoC overensstemmelseserklæring.

 

Spot et dårligt kabel


Øverst på listen over risikable kabelprodukter, er dem hvor der benyttes for lidt ​​kobber i lederen. At reducere kobberindholdet er en hurtig måde for producenten af spare penge, men det er risikabelt. Hvis lederen er mindre end den burde være, eller hvis kobberet kombineres med andre metaller såsom aluminium eller stål, er der risiko for, at kablet let overbelastes eller overophedes og derved forårsager stød, kortslutter eller i værste fald starter en brand.

Tykkelsen på ​​isolationen og yderkappen kan også forårsage sikkerhedsproblemer. Her gælder det igen, at risikable kabelprodukter er dem hvor der benyttes for lidt isolations- eller kappemateriale. Kappe og isolation kan også let blive skøre og smuldre over tid, såfremt der er benyttet dårlige materialer, hvorved kobberlederen blotlægges med fare for elektrisk stød, kortslutning eller brand. Alternativt kan det betyde, at kabler ikke fungerer korrekt ved bestemte temperaturer.

Det er kablets konstruktionsnorm, oplyst på dets DoP (Ydeevne-deklaration), der specificerer minimumstykkelsen på lederen, isolation og yderkappe. Her er et par forskellige eksempler på minimumstykkelsen i henhold til standardnormer:

DK - Tekst + billede - CPR - link til DoP

DoP DOKUMENTATION

Spot en falsk DoP

Såfremt en DoP mangler obligatoriske oplysninger eller kablet ikke stemmer overens hermed, er dokumentet ikke gyldigt – og produktet bør ikke markedsføres eller sælges på det europæiske marked. Vi anbefaler derfor, at du kontrollerer om dine kabel DoP’er er gyldige.

arrow-right arrow-right-strong Læs mere

DK - text - Videre til Hvad er en DoP

CPR DOKUMENTATION

Hvad er en DoP ?

CPR kræver at CE-mærkning ledsages af en ydeevne-deklaration, der på engelsk forkortes DoP. Hver CE-mærkning ledsages dermed af et unikt 7 cifret DoP nummer påtrykt produktlabelen eller emballagen, der refererer til et specifikt dokument.

arrow-right arrow-right-strong Læs mere