Sundhed og sikkerhed

Sundhed og sikkerhed

Beskyttelse af vores personale på arbejdet - verden over.

Hver eneste dag, udfører vores medarbejdere verden over arbejde, der er underlagt strenge risikovurderinger, love og regler.

Sammen med overholdelse af bedste praksis, tror vi på at uddannelse og information er nøglen til forebyggelse og styring af risiko.

Vi sikrer, at alle medarbejdere er opmærksomme på implementering og efterlevelse af koncernens sundheds- og sikkerhedspolitik. At reducere ulykker er en prioritet.

DK - Karriere - Hvorfor Prysmian - Sundhed og sikkerhed - Health and safety certification

Sundheds- og sikkerhedscertifikat

Sundheds- og sikkerhedscertifikat

Vi overholder OHSAS 18001 Health and Safety Management på alle vores fabriksanlæg.

Beskyttelse af vores personale
Hvert lokation sikre lokal overholdelse af koncernens politikker og afholder medarbejdertræning i henhold til deres rolle, pligter, ansvarsniveau og arbejdsmiljø.

Skaber et sikkert arbejdsmiljø
Vi sørger for, at vores medarbejdere er sikre. Vores mål er at sikre, at alt arbejde overholder de seneste og bedste standarder inden for sundhed og sikkerhed.
Inden arbejdet påbegyndes, er der fastsat klare regler og forholdsregler. Disse skal overholdes, og deres succesfulde gennemførelse kontrolleres. Resterende risiko beregnes også, for at planlægge yderligere foranstaltninger til minimering af fare.

EN - Careers - Why Prysmian - Health And Safety - Health and safety certification - MiniPanel - txt - list - list

COLONNA 1

DK - Karriere - Hvorfor Prysmian - Sundhed og sikkerhed - Health and safety certification - text before

Levering af nødvendige informationer
Vi sørger for, at vores personale er oplyste - og går forud for hvad der kræves af lokal lovgivningen, med et omfattende sæt uddannelsesprogrammer, der omfatter:

 

COLONNA 2

DK - Karriere - Hvorfor Prysmian - Sundhed og sikkerhed - Health and safety certification - list one

  • sikkerhedsudstyr
  • korrekt affaldshåndtering
  • maskin- og installationssikkerhed ved fremstilling og vedligeholdelse
  • sikkerhed på arbejdet
COLONNA 3

DK - Karriere - Hvorfor Prysmian - Sundhed og sikkerhed - Health and safety certification - list two

  • førstehjælp
  • brandforebyggende regulativer
  • konsekvenserne af stof- og alkoholmisbrug
  • miljøforhold

DK - Karriere - Hvorfor Prysmian - Sundhed og sikkerhed - Measurable health and safety success

Målbar succes for sundhed og sikkerhed

Vi benytter IF rating (OHSA LTA) til dokumentation af vores arbejdsulykker.

Målbar succes for sundhed og sikkerhed

DK- Karriere - Hvorfor Prysmian - Sundhed og sikkerhed - Adapting for a safer tomorrow

Tilpasning til en mere sikker fremtid

Hvert år gennemgår Prysmian Groups Health & Safety Executive (HSE) vores tekniske evalueringer og fastlægger reviderede regler for fremtiden. Igangværende projekter til støtte for sundhed og sikkerhed omfatter:

• Effektiviseringsanalyse af processer og definition af forebyggende handlinger. Uarbejdning af handlingsplaner per driftsenheder.
• Sikkerhedsuddannelse
• Implementering af styringssystemer for sundhed og sikkerhed og vurdering af sikkerhedsaspekterne ved nye investeringer.
• Sammenligning af hver lokalitets overholdelse af koncernens centrale regler og bestemmelser samt vurdering af egnethed til certificering.

DK - Karriere - Hvorfor Prysmian - Sundhed og sikkerhed - 1 million hours worked without any working days lost to accidents

1 million timer unden en tabt arbejdsdag pga. ulykker

Den12. april 2015 opnåede vores fabriksanlæg i Abbeville, South Carolina (US) en vigtig milepæl inden for arbejdssikkerhed.

DK - Karriere - Carousel Careers