Lederskab

Lederskab

Vores ansattes præstationer er lig med virksomhedens sucess

Lidenskabelig, løsningsdrevet og engageret ledelse er nøglen til vores nuværende succes som virksomhed. Og det er ligeledes nøglen til vores succes i fremtiden.

Derfor er det vigtigt at anerkende og udvikle visse faglige evner og menneskelig adfærd blandt ledere hos Prysmian Group.

DK- Karriere - Hvorfor Prysmian - Lederskab - Title - Our leadership behaviours

Adfærdsregler for ledere

DK - Karriere - Hvorfor Prysmian - Lederskab - Leading change - Text

Forandringsledelse

Omstillingsparathed
Vores ledere demonstrerer en stærk personlig forpligtelse for, at opnå aftalte mål. Samtidig evner de, at opretholde objektivitet og vedholdenhed i modgang. 

Håndtere kompleksitet
Vores ledere forstår komplekse problemestilliger og kan omsætte dem til præcise løsningsforslag. De forbliver målrettede og positive i forbindelse med udfordrende opgaver, for at finde de bedste løsninger.

Forbedrende gennemsigtighed
Vores ledere arbejder kollektivt, lytter til andre, identificerer løsninger og deler læring. Dette sikrer, at deres ekspertise og indsigt videregives for at forbedre individuelle præstationer og gruppe processer.

Driver innovation
Vores ledere fremmer kreativ tænkning, der forbedrer forretningsmæssige resultater, udvikler grænsebrydende ideer og udviser en vilje til at tilpasse og gøre tingene anderledes.

EN - Careers - Why Prysmian - Leadership - Row - Image

DK - Karriere - Hvorfor Prysmian - Lederskab - Personaleledelse - Text

Personaleledelse

Fremmer og opbygger teamwork
Vores ledere fremmer teamarbejde og letter kommunikationen mellem grupper. De motiverer og guider medarbejdere mod fælles mål.

Fremmer menneskelig udvikling
Vores ledere er forpligtet til at udvikle og coache medarbejderne. 

Fungerer som rollemodel
Vores ledere behandler medarbejderne retfærdigt, og udviser sammenhæng mellem ord og handling. De tager ligeledes ansvar for egne fejl og fremmer koncernens værdier for ekspertise, integritet og forståelse.

DK - Karriere - Hvorfor Prysmian - Lederskab - Leading business

Faglig ledelse

Faglig ledelse

Beslutningskompetance
Vores ledere træffer hurtige og effektive beslutninger, der påvirker langsigtede handlinger og resultater.

Ansvarlighed 
Vores ledere påtager sig ansvaret for virksomheden og løser problemer med professionalisme.

Forretningsindsigt
Vores ledere opbygger og vedligeholder en bred faginteresse for koncernens forretninger og markeder (produkter, konkurrenter, kunder og markedstendenser) og oversætter denne viden til økonomisk succes.

DK- Karriere - Hvorfor Prysmian - Lederskab - Infographic Leadership new

Vores vigtigste medarbejder egenskaber

P4 - fra præstation til potentiale. Vi har udviklet et digitalt medarbejder udviklingsprogram med det formål at skabe et inspirerende arbejdsmiljø, hvor vores ansatte har lyst til at bidrage og udvikle sig.

DK - Karriere - Carousel Careers