Viewpoint

Viewpoint

Sig din mening. Skab vores fremtid.

Vi er forpligtet til at lytte til vores medarbejdere for at sikre, at vi giver dem et engagerende miljø at arbejde på. Vi tager en proaktiv tilgang til at støtte vores medarbejdere med en række programmer og ordninger, der er designet til at hjælpe dem med at nå deres fulde potentiale.

DK - Karriere - Hvad tilbyder vi - Viewpoint - We want to measure our success so we can go further

Vi ønsker at analysere vores succes, så vi kan nå længere.

I december 2015 lancerede Prysmian Group projektet Viewpoint, i partnerskab med SDA Bocconi School of Management. Formålet var at opnå en dybere forståelse for,  hvad vores medarbejdere tænker om virksomheden, ikke blot med hensyn til effektivitet og ledelse, men også omkring arbejdsmilø med videre. Som led i dette projekt er der udført to medarbejderundersøgelser.

I dette korte interview med Fabrizio Rutschmann, vores SVP for HR & Organisation, giver han et indblik i resultaterne.

DK - Karriere - Hvad tilbyder vi - View Point - What was the overall feedback from the survey?

Hvad var det overordnede feedback fra medarbejderanalysen?

Det første år opnåede Viewpoint en meget høj deltagelsesgrad, og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle dem, der deltog.

Resultaterne viste, at Prysmian Group har et positivt arbejdsmiljø, som mange medarbejdere vil anbefale til venner. Og at medarbejderne har en meget stærk følelsesmæssig forbindelse til virksomheden. Dette afspejlede sig ligeledes i et højt engagement og motivation, hvilket kan ses i deltagelsen til koncernens medarbejderaktieprogram.

DK - Karriere - Hvad tilbyder vi - Viewpoint - What do people say about Prysmian as a place to work?

Viewpoint

Hvad siger de ansatte om Prysmian Group som arbejdsplads?

Med støtte fra SDA Bocconi er vi i stand til at vurdere hvilke ting, der har størst indvirkning på medarbejdernes engagement og motivation. Hvilket er firmaets eller varemærkernes omdømme, indblik i virksomhedsstrategien og et tæt forhold mellem topledelsen og medarbejdere.

Medarbejderne har skildret en kultur, som efter min mening repræsenterer de værdier, som koncernen allerede fremmer, såsom international mobilitet, effektivitet og prestige. Samtidig har undersøgelsen fremhævet områder, hvor koncernen kan forbedre sig, såsom inden for centralisering og innovation.

DK - Karriere - Hvad tilbyder vi - Viewpoint - What has happened in the last few months and what are the next steps?

Hvad er der sket de sidst måneder, og hvad er næste skridt?

Vi har kommunikerede medarbejder undersøgelsesresultaterne ud til hvert land, på et HR roadshow, der fandt sted mellem marts og april - og direkte involveret over 250 ledere fra hele verden.

På trods af de overordnede gode resultater, søger vi konstant efter nye måder at forbedre virksomheden på, og gøre det at arbejde hos Prysmian Group til en endnu mere engagerende oplevelse.

DK - Karriere - Hvad tilbyder vi - View Point - Close text

 

We arbejder nu på at blive enige om en blanding af gruppe- og lokalinitiativer, med det formål at forbedre:
 

  • Koncern bevidsthed og omdømme, internt og eksternt.
  • Relationer og kommunikation mellem topledelsen og medarbejderne
  • Information om firmaets strategier og resultater
  • Medarbejder tilfredshed via organisatorisk gennemsigtighed og flere muligheder for uddannelse, udvikling, forfremmelse og balance mellem arbejde og privatliv.

Viewpoint er en meget vigtig reference for koncernen, som vi agter at udvide til en regelmæssig begivenhed for alle medarbejdere - for at gøre den en bæredygtig succes fremover.

DK- Karrier - Hvorfor Prysmian - Related Content