dk - header stories - Sustainability - Prysmians logistik i Nordeuropa bliver mere bæredygtig

Prysmians logistik i Nordeuropa bliver mere bæredygtig

Med overvågning af CO2 emission fra varedistributionen

dk - text 1 - sustainabilty - Logitstik via GreenRider

Efter et succesfuld pilotprojekt sidste år, der målte forsyningskædens CO2 emissionsniveau i partnerskab med GreenRouter, udvides dette nu til at inkludere Nordeuropa.

For ti år siden blev bæredygtighed set som valgfri, men i dag er det en integreret del af koncernens forretningsplan. Vi måler og fastsætter rutinemæssigt reduktionsmål for fabriksemission og energiforbrug. Derudover skærper vi nu også indsatsen for at reducere CO2 emission på tværs af hele koncernens forsyningskæde. Prysmian distribuerer årligt 1,8 millioner tons energikabler over hele kloden.

dk - quote - Sustainability - GreenRouter

"Luftforurening er et meget alvorligt problem for virksomhederne i dag. Prysmian ønsker at være på forkant med hensyn til at måle miljøkonsekvenserne fra vores forsyningskæde for at se, hvor vi kan reducere CO2 emission."

Array

Ferdinando Quartuccio.

Supply Chain Director

dk - text 2 - Sustainabilty - Logistik GreenRouter

Pilotprojektet begyndte i Sydeuropa i anden halvdel af 2017, hvor Prysmians største logistikpartner TecnoBi i samarbejde med GreenRouter begyndte at kortlægge transporten af produkter fra fire fabrikker. I løbet af tolv måneder blev der registeret emissionstal om 3.676 forsendelser til 579 destinationer. Projektet viste, at koncernens transportemission er faldende - takket være handlinger foretaget af logistikpartneren selv.

I Nordamerika har Prysmian tillige tilsluttet sig SmartWay Transport Partnership USA, som udgør en ramme for vurdering af miljøforsyning og energieffektivitet i forsyningskæderne for varebevægelser i samarbejde med Miljøstyrelsen.

GreenRouter har udviklet en proprietær software, der gør det muligt at overvåge hver lastbil på leveringsniveau, fra fabrik til slutdestination. Softwaren lader også virksomheder køre simuleringer for at måle virkningen af ​​handlinger, som f.eks. skifte til mindre forurenende tog eller en ny lastbilflåde.

"Det anslås, at Scope 3 emission, herunder emissioner fra transport, kan udgøre op til 80% af CO2 fra et selskab. Så det er virkelig relevant, og det er et område, hvor et firma som Prysmian kan spille en meget vigtig rolle," siger Andrea Fossa CEO hos GreenRouter

dk - text 3 - Sustainabilty - Logistik via GreenRouter

 

Prysmian Group offentliggjorde i 2016 et Scorecard for Bæredygtighed, der fastsætter retningslinjer for alle selskabets fabriksanlæg og samlet energiforbrug, og som kræver reduktion af drivhusgasser (Scope 1 og 2) med 15% til 2020. Læs mere om vores Scorecard vores hjemmeside.

dk - quote 2 - Sustainability - Logistik via GreenRouter

”Pilotprojektet med GreenRouter kan føre til, at Prysmian tillige inkluderer CO2 mål for vores logistik. Vi vil derfor opfordre vores speditører om at gå i samme retning." 

Array

Ferdinando Quartuccio.

Supply Chain Director

DK - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

DK - Historie - Insight Magazine - Link

COLONNA 2

DK - Historie - Nexst Magazine billede

COLONNA 3

DK - Downloads - Medie bibliotek

HQ medie bibliotek

Downloads

Få adgang til alt fra aktuelle koncern årsrapporter, videos og præsentationer til kommercielle brochurer, kataloger og demonstrations videoer.

arrow-right arrow-right-strong Gå til bibliotek