Hvad er en DoP

Hvad er en DoP

På dansk er det en ydeevne-deklaration

DK - Text - Hvad er en DoP

Til den nye Byggevareforordningen (CPR) er det krævet, at CE-mærkning af en byggevare ledsages af en Ydeevnedeklaration (DoP - Declaration of Performance), i stedet for en overensstemmelseserklæring. Som alternativ til at levere ydeevnedeklarationen på papir vil disse være tilgængelig elektronisk, på vores hjemmeside.

I henhold til CPR er det nu ulovligt at importere og sælge sub-standard kabler på det europæiske marked. Det er således først og fremmest producentens, importørens og grossistens juridiske ansvar at sikre, at de kabler du modtager er i overensstemmelse med CPR. Vi anbefaler derfor, at alle kontrollerer DoP dokumentation, der som minimum skal oplyse følgende:


Essentielle krav 
 

 • Producenten påtager sig ansvaret for produktets overensstemmelse med den deklarerede ydeevne
 • Produkttype skal identificeres ved en entydig identifikationskode
 • Produkttype defineres i forhold til præstationsklasse (Euroklasse).
 • For kabler skal ydeevnedeklaration være baseret på den relevante harmoniserede standard
 • For kabler under system 1+, skal ydeevnedeklaration henvise til det anvendte bemyndigede organ
 • CE-mærkning må ikke anvendes, medmindre en ydeevnedeklaration er tilgængelig


Obligatoriske krav
 

 • CE-mærke
 • DoP nummer
 • Unik identifikation af produkttype
 • Unik identifikation af produktvariant
 • Anvendelsesformål iht. standard EN 50575:2014
 • Harmoniseret standard
 • Producents kontaktdetaljer
 • Godkendende/bemyndigende instans ID
 • System af AVCP - refererer til en AoC
 • Brandklasse - ydeevne ved brand


Klag over sub-standard kabler

 

Som producent lægger vi stor vægt på at producere højkvalitetskabel, der opfylder alle relevante nationale og internationale kvalitetsstandarder. Derfor opfordrer vi enhver ingeniør, entreprenør eller grossist, til at kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen såfremt du har formodning om salg af sub-standard kabler på det danske marked. Dette gøres ved at udfylde en anmeldelsesblanket som kan downloades her.