Prysmian Group leverer 70% af kablerne til et nyt syntesegasanslæg i Tianjin, Kina

Dette anlæg er det første af sin art i Kina og representerer et stort gennembrug i bæredygtig teknologi til kulkraft.

26 Jan 2012

Prysmian Group leverer 70% af kablerne til et nyt syntesegasanslæg i Tianjin, Kina

Først på året demonstrerede Huaneng Group sit nye Integrated Gaficication Combined Cycle (IGCC) kraftwærk  i Tianjin - det første af sin art i Kina.

Hertil har Prysmian Group leveret 630 km mellem- og lavspændingskabler, der tegner sig for omkring 70% af alle kabler, anvendts i det nye anlæg, med en værdi på mere end  CNY  27 mio (ca. 3.200.000 €) . Alle kabler og ledninger er i overensstemmelse med nationale standarder for A-klassen og med kraftværk tekniske krav.

IGCC er en teknologi, der bruger en  forgasser til at vende kul og andre kulstof-baserede brændstoffer til gas,  kendt som syntesegas (syngas). Derefter fjernes urenheder fra syntesegassen før det forbrændes. Nogle af disse forurenende stoffer såsom svovl, kan omdannes til genbrugelige biprodukter. Dette resulterer i  lavere emissioner af svovldioxid , partikler og kviksølv. Anlægget er klassificeret som "integreret", fordi syntesegas produceret i forgasningen bruges som brændstof til gasturbinen i den kombinerede cyklus, mens damp produceret af syntesegas kølere i forgasningen, bruges af dampturbinen i den kombinerede cyklus.

Luigi Migliorini, Prysmian Group CEO i Kina , siger: "Det er et vigtigt projekt for os og for landet, fordi det repræsenterer et stor gennembrud i ren kulkraft generations teknologi. IGCC kraftværkets nettilslutning er derfor et centralt projekt for Gruppen i Kina".

Projektet involverer tre faser, hvoraf den første er afsluttet med succesfuld forbindelse til nettet. Den anden fase vil begynde i første halvdel af 2013. Sammenlignet med andre internationale projekter, er Huaneng IGCC kraftværket et glimrende eksempel på kinesisk effektivitet  takket være dens hurtige byggeri hastighed, god kvalitet og lave omkostninger. Dertil er elproduktion 6% til 8% mere effektiv end for en tilsvarende størrelse konventionel kulfyret kraftværk.