Prysmian sikrer 250 mio. € kontrakt for kabelforbindelse mellem Danmark og Holland.

Prysmian sikrer 250 mio. € kontrakt for kabelforbindelse mellem Danmark og Holland.

Kabelforbindelsen kaldet COBRA anlægges langs en samlet rute på 325 kilometer fra Eemshaven i Holland til Endrup i Danmark, via den tyske del af Nordsøen.

elforsyning   -   01 Feb 2016

COBRA CABLE HVDC FORBINDELSEN ER NØGLEN TIL ET BÆREDYGTIGT EUROPA.

Prysmian Group, verdens førende kabelproducent, er blevet tildelt en ny kontrakt til en værdi af omkring 250 mio. € for en HVDC søkabel forbindelse mellem Danmark og Holland af TenneT TSO BV og Energinet.dk SOV- operatører for hhv. det hollandske og danske el-transmissionsnet.

COBRA (COpenhagen-BRuxelles-AMsterdam) kabelforbindelsen vil gavne elnettet i begge lande, idet den dels vil gøre den hollandsk strømforsyning til rådighed for Danmark og omvendt, vil øge forsyningssikkerheden og muliggøre yderligere integration af vedvarende energi til de to elnet.

COBRA-kablet vil bidrage til realiseringen af en bæredygtig elforsyning, hvilket er et centralt mål for Den Europæiske Union, som også støtter projektet gennem EEPR (European Energy Program for Recovery) programmet. Forbindelsen vil benytte højspændingsjævnstrøm (HVDC - High Voltage Direct Current) teknologi, som gør det muligt at sende elektricitet over store afstande, med et minimalt energitab.

"Denne kontrakt bekræfter vores fremtrædende rolle indenfor søkabelbranchen samt anerkender vores engagement i udviklingen af smartere og mere bæredygtige elnet. Vi er meget glade og stolte af at være udvalgt sammen med Siemens til at etablere dette udfordrende projekt, for anerkendte og langvarige kunder", udtaler Massimo Battaini, Senior Vice President for Energy Projects hos Prysmian Group.

Kontrakten indebærer nøglefærdig levering og installation af en HVDC bipolar forbindelse, ved hjælp af 1-leder kabler med ekstruderet isoleringsteknologi. Linjen vil operere på et ± 320 kV spændingsniveau med en samlet overføringskapacitet på godt 700 MW, svarende til det årlige elforbrug for alle husstande i byerne Rotterdam og Amsterdam tilsammen.

Forbindelsen anlægges langs en samlet rute på godt 325 kilometer fra Eemshaven i Holland til Endrup i Danmark, via den tyske del af Nordsøen. Heraf udgør landdelen hhv. to stykker af 1 km på den hollandske side og 25 km på det danske side, som skal linke til de landbaserede omformerstationer, som leveres af Siemens i henhold til særskilt kontrakt.

Alle kabler vil blive produceret i Arco Felice (nær Napoli, Italien) og Pikkala (i nærheden af Helsinki, Finland), der udgør koncernens centre for højteknologisk produktion af søkabler. Prysmian bygger i øjeblikket videre på sine seneste investeringer til Pikkala fabrikken, med en yderligere godt 10 mio. € opgradering til eksisterende produktionslinjer, for at øge sin produktionskapacitet af ekstruderede HV søkabler.

Lægning af søkabler vil blive udført af koncernens egne skibe Giulio Verne og Cable Enterprise, hvor sidstnævnte er koncernens nyerhvervede pram. Denne vil indenfor de kommende måneder blive opgraderet og monteret med et 7000 mT turn-table, hvilket giver Prysmian en udvidet og alsidig installationskapacitet, med evnen til at operere på lavt vand. Levering af kabelsystemet er planlagt til 3. kvartal af 2018.

 

Media Relations                                                             
Lorenzo Caruso                                                               
Corporate and Business Communications Director                                             
Ph. 0039 02 6449.1
[email protected]