dk - header - bæredygtighed - sociale ambitioner

Sociale ambitioner

dk - text - bæredygtighed - socail ambitoner

Prysmian Group har en ambition om at være en global leder indenfor bæredygtighed, ved at annoncere mål for dets sociale ambitioner i tillæg til eksisterende klima ambitioner. De vigtigste fokusområder for koncernens nye sociale ambitioner inkluderer forpligtelser til at forbedre medarbejder: 

  • mangfoldighed
  • lighed
  • inddragelse
  • digital integration
  • engagement og uddannelse
  • opbakning til lokalsamfundet

dk - quotation - bæredygtighed - socail ambitioner - CEO

 ”Hos Prysmian er vi forpligtede til at fremme udviklingen af ​​vores medarbejdere og have en positiv indvirkning på lokalsamfundet på tværs af globale markeder. Lanceringen af ​​konkrete mål for vores sociale ambitioner bekræfter og styrker Prysmians bæredygtigheds engagement.” 

Array

Valerio Battista

CEO

dk - quatation - bæredygtighed - sociale ambitoiner - chief sustainable officer

”Ligesom vi ønsker at spille en aktiv rolle i energiomstillingen, vil vi aktivt fremme overgangen til et mere retfærdigt, mangfoldigt, inddragende og berigende arbejdsmiljø samt skabe en positiv indflydelse på udviklingen af de lokalsamfund, hvor vi opererer. Vores investorer er i stigende grad fokuseret på det sociale aspekt af ESG. Kombineret med de ledelsesforpligtelser, vi annoncerede med dannelsen af ​​vores nye bestyrelse i marts 2021, er vores social ambitionsmål ikke kun i overensstemmelse med vores egne værdier, men med international praksis samt kravene fra ESG-fokuserede investorer".

Array

Maria Christina Bifulco

Chief Sustainable Officer

dk - text 2 - sustainability - social ambition -

Fuld udnyttelse af medarbejdernes ekspertise er en integreret del af Prysmians langsigtede bæredygtighedsstrategi. Prysmian udvikler sig proaktivt som en organisation, der anerkender behovet for mangfoldighed, inddragelse og ligestilling på alle niveauer og er forpligtet til at give flere kvinder mulighed for at forfølge en karriere hos Prysmian i tekniske og videnskabelige roller. Gruppen fremmer også programmer til at udvide den digitale integration af alle sine medarbejdere - samtidig med at forskelsbehandling på grund af rolle eller stilling elimineres.

Prysmian Group har vedtaget kvindernes empowerment-principper og fremmer ligestilling mellem kønnene i hele virksomheden. Gruppen fortsætter med at forbedre balance mellem arbejde og privatliv for at åbne nye karrieremuligheder, især for kvinder. Andre foranstaltninger inkluderer børnepasning og returgaranti efter forældreorlov samt fleksible arbejdstidsmodeller og deltidsarbejde, herunder for ledere.

dk -billede - social ambition - goals

Prysmian Group Social Ambitions mål for 2030

Prysmian Group Social Ambitions mål for 2030

dk - box 2 col - bæredygtighed - social media 1

prysmian_social ambition_Statica_Goal9.png
Statica #2.png

dk - box 2 - social ambions 3

prysmian_social ambition_Statica_Goal10.png
prysmian_social ambition_Statica_Goal13.png

dk - box 2 - bæredygtighed - social media - 2

prysmian_social ambition_Statica_Goal8.png
Social-ambition-STEM.png