Sociale ambitioner

Sociale ambitioner

Operationel tilgang til øget bæredygtighed

dk - text - bæredygtighed - socail ambitoner

Prysmian Group, verdens førende leverandør af energi- og telecomkabler, bekræftede i dag sin ambition om at være en global leder indenfor bæredygtighed, ved at annoncere mål for dets sociale ambitioner i tillæg til eksisterende klimaambitioner.

De vigtigste fokusområder for koncernens nye sociale ambition inkluderer forpligtelser til at forbedre medarbejder mangfoldighed, lighed, inddragelse, digital integration, engagement og uddannelse samt opbakning til lokalsamfundet. Disse mål supplerer koncernens klimaambition, der inkluderer vedtagelse af videnskabeligt baserede mål for at reducere scope 1 & 2 CO2 udledningen til nul mellem 2035-2040 og scope 3 inden 2050.

dk - quotation - bæredygtighed - socail ambitioner - CEO

 ”Hos Prysmian er vi forpligtede til at fremme udviklingen af ​​vores medarbejdere og have en positiv indvirkning på lokalsamfundet på tværs af globale markeder. Lanceringen af ​​vores mål for social ambition bekræfter og styrker Prysmians engagement i dristig og nødvendig handling.” 

Array

Valerio Battista

CEO

dk - quatation - bæredygtighed - sociale ambitoiner - chief sustainable officer

”Ligesom vi ønsker at spille en aktiv rolle i energiomstillingen, vil vi aktivt fremme overgangen til et mere lige, divers, inddragende og berigende arbejdsmiljø samt skabe en positiv indflydelse på udviklingen af de lokalsamfund, hvor vi opererer. Vores investorer er i stigende grad fokuseret på det sociale aspekt af ESG-bæredygtighed. Kombineret med de ledelsesforpligtelser, vi annoncerede med dannelsen af ​​vores nye bestyrelse i marts, er de mål vi meddeler i dag - ikke kun i overensstemmelse med vores egne værdier, men med international bedste praksis og kravene fra ESG-fokuserede investorer".

Array

Maria Christina Bifulco

Chief Sustainable Officer

dk - text 2 - sustainability - social ambition -

Fuld udnyttelse af medarbejdernes ekspertise er en integreret del af Prysmians langsigtede bæredygtighedsstrategi. Prysmian udvikler sig proaktivt som en organisation, der anerkender behovet for mangfoldighed, inddragelse og ligestilling på alle niveauer og er forpligtet til at give flere kvinder mulighed for at forfølge en karriere hos Prysmian i tekniske og videnskabelige roller. Gruppen fremmer også programmer til at udvide den digitale integration af alle sine medarbejdere - samtidig med at forskelsbehandling på grund af rolle eller stilling elimineres.

Prysmian Group har vedtaget kvindernes empowerment-principper og fremmer ligestilling mellem kønnene i hele virksomheden. Gruppen fortsætter med at forbedre balance mellem arbejde og privatliv for at åbne nye karrieremuligheder, især for kvinder. Andre foranstaltninger inkluderer børnepasning og returgaranti efter forældreorlov samt fleksible arbejdstidsmodeller og deltidsarbejde, herunder for ledere.

Nedenfor kan du se de sociale mål som Prysmian Group har sat sig for inden 2030.

dk - table 1 - sustainbilty - social ambition goasl 2030 info graphs

dk - table 6 - sustainbility - social ambition

dk - table 5 - sustainabiliuty - social ambition

dk - table 4 - sustainability - social ambion

dk - table 3 - sustainablity - socila ambiton

dk - table 2 - sustainability - social ambiton