dk - header - bæredygtighed - SBTi mål

SBTi klima mål

For scope 1, 2 & 3

dk - text - bæredygtighed - SBTi

Hvad er Science Based Targets initiative (SBTi)

Science Based Targets initiative (STBi) er et fælles internationalt initiativ drevet af NGO’en Carbon Disclosure Project (CDP), UN Globale Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden (WWF), som støtter private og børsnoterede virksomheder med at opstille bæredygtige mål i overensstemmelse med klimaforskningens anbefalinger.

SBTi udvikler målsætningsmetoder baseret på seneste klimavidenskab fra IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) til virksomheder i forskellige brancher. Metoden gør det muligt at specificere, hvor hurtigt og i hvilke tempi en virksomhed skal reducere deres udledning af drivhusgasser (herunder CO2 ), hvis de skal leve op til Paris-aftalen og målet om at holde den globale opvarmning under 1,5 grader.

dk - quote - sustainability - SBTi - 2


" Prysmian Group er første kabelproducent i verden, med SBTi validerede klimamål for ikke blot scope 1. og 2. men også scope 3 ".

forklarer Frank Middel, Sustainability Officer hos Prysmian Group North Europa

dk - text 2 - bæredygtighed - SBTI

 

Prysmian Group tilsluttede sig det globale Science Based Targets initiative (SBTi) første gang i 2020 og allerede i september 2021 fremlagte gruppen reviderede og endnu mere ambitiøse klimamål for reduktion af dets CO2-udledning.

Ved udgangen af 2022 er der allerede reduceret 24% COudledning fra scope 1. og 2. i forhold til 2019 baseline.

I henhold til SBTi validering har Prysmian Group forpligtet sig til at nedbringe virksomhedens CO2-udledning som nedenstående. Dermed er gruppen den første kabelproducent i verden, med validerede near-term (der overholder 1,5º) og net-zero mål for scope 1, 2 og 3.

  • -46% reduktion af scope 1. og 2. COudledning i 2030
  • -28% reduktion af scope 3. COudledning i 2030 (ny målsætning i 2022, tidligere -21%)
  • -90% reduktion af scope 1. og 2.COudledning i 2035 
  • -90% reduktion af scope 3. COudledning i 2050
  • Offset af øvrig COudledning 

dk - infograph - bæredygtighed - SbTi

Hvad er scope 1. 2. og 3. CO2-udledning ?

Hvad er scope 1. 2. og 3. CO2-udledning ?

Scope 1: Omfatter virksomhedens direkte udledninger, der stammer fra aktiviteter indenfor organisationen. Det vil sige udledninger virksomheden selv forårsager fra lokaliteter og maskiner. Det kan være udledning naturgas, LPG, bensin, diesel, branstofsolie, gas til køling og ventilation eller SF6 gas til testning.

Scope 2: Omfatter virksomhedens indirekte udledninger gennem den energi, vi køber fra el-værker eller varmeværker. Udledningen stammer fra generering af den energi, som virksomheden efterfølgende benytter til for eksempel varme, køleprocesser, ventilation eller damp.

  • Local-based CO2 udledning er baseret på den gennemsnitlige emissionsfaktor for det lokale elnet. 
  • Market-based COudledning er mere nuanceret og tager hensyn til grønne tariffer, vedvarende certifikater (GoO) eller PPA'er, som kan indgå i den endelige emissionsberegning.

Scope 3: Omfatter alle andre indirekte udledninger der stammer fra aktiviteter udenfor virksomheden, fra kilder vi ikke ejer eller kontrollerer. Det vil sige udledninger forbundet med den værdikæde, som virksomheden indgår i. Scope 3-udledninger kan enten stamme fra upstream eller downstream, det vil sige før eller efter virksomhedens placering i værdikæden.

  • Upstream: Indkøb af råmaterialer, varer, maskiner og tjenesteydelser, brændstof og gas, fabriksaffald, transport til og mellem fabrikker, ansattes forretningsrejser og pendling samt virksomhedens investeringer. 
  • Downstream: Transport af færdige varer, forarbejdning af solgte varer, slutbrug af solgte varer og services, bortskaffelse af varer, indpakning og affald, leasede aktiver samt drift af franchise og investeringer.