ESG indekser

ESG indekser

Opfylder forventningerne fra kunder

Som en del af Prysmians fortsatte engagement i bæredygtig forretningspraksis overvåger vi alle de vigtigste bæredygtighedsindekser og ratings. Vi fastholder et særligt fokus på nedenstående, som er mest relevante for vores forretning.

DK- Sustainability - Strategy - Sustainability indices - More paragraph

Forbedring af virksomhedens bæredygtighed

Nedenstående ratings kan henføres til en række af koncernens ESG-initiativer, såsom: Overvåge bæredygtighedsprobematikker og parametre, vedtagelse af integrations- og mangfoldighedspolitikker gennemførelse af et adfærdskodeks designet til at formidle ansvarlig forretningspraksis i forsyningskæden til reduktion af emmission af ozonlagsnedbrydende stoffer samt udvidelse af KPI'erne til koncernens bæredygtighedsrapport, udarbejdet i overensstemmelse med G4-retningslinjerne for Global Reporting Initiative. Som anerkendelse af koncernens engagement i Corporate Social Responsibility (CSR) har vi opnået følgende placeringer på flere internationale bæredygtighedsindekser:

Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) Til 2020 har Prysmian Group forbedret sin bæredygtighedsscore fra 84/100 point i 2019 til 86/100 point, under kategorien Electrical Components & Equipments (ELQ). 

Stoxx EGS Index hertil har Prysmian til 2019 opnået at blive inkluderet til både Stoxx Italy 45 EGS-Xe og Stoxx Europe 600 ESG-X.     

Carbon Disclosure Project (CDP) har inkluderet os i blandt elite virksomheder, der har offentliggjort deres miljøoplysninger. Vi blev igen i år rated B (samme som til 2019 og 2018) inden for industriområdet. 

Carbon Clean 200 evaluerer verdens største børsnoterede virksomheder på grundlag af deres grønne omsætning. Prysmian er en af to italienske virksomhed på listen og var til 2020 rangeret nr. 47 ud af 200 virksomheder, hvilket er en forbedring fra en 101 plads til 2019. 

FTSE4Good Global Index som Prysmian har været listet på side 2015. Til 2020 forbedrede virksomheden sin placering med en score på 4.0/5.0 sammenlignet med 3.9/5.0 til 2019 og 3.9 til 2018.

Standard Ethics Index er et Italiensk index hvor koncernen igen til 2020 scorede en +EE rating samme som forrige to år.

MSCI ESG Ratings sigter mod at måle en virksomheds modstandsdygtighed over for langsigtede, økonomisk relevante ESG-risici. Til 2020 scorede Prysmian et A nievau samme som forrige år. (BBB niveau til 2018).

EcoVadis undersøgelse og evaluering fra 2020 gave en forbedret scorer på 76/100 og dermed en Platinum Recognition Level fra EcoVadis CSR Assessment, sammenlignet med et Gold niveau (73/100) til 2019 og (70/100) og 2017.

Bloomberg ESG har evalueret Prysmian ESG data de sidste fem år og til 2020 scorede koncernen 45/100 point, hvilket er 4,5 point bedre end forrige år (40,5/100 til 2019 og 40,1/100 til 2018).

EN - Sustainability - Strategy - Sustainability indices - Accordion

DJSI er baseret på en analyse af virksomhedernes økonomi, miljømæssige og sociale præstationer og vurderer emner som corporate governance, risikostyring, branding, begrænsning af klimaforandringer, forsyningskæden og arbejdsmetoder. Den indeholder både generelle og sektorspecifikke bæredygtighedskriterier.

Carbon Clean 200 Index rangerer de største børsnoterede selskaber i forhold til deres bæredygtige indtægter. Indexet blev lanceret i august 2016 af to non-profit organisationer Som You Sow og Corporate Knights.

The CDP is an non-profit organisation based in the United Kingdom which supports companies and cities to disclose the environmental impact of major corporations. It aims to make environmental reporting and risk management a business norm, and drive disclosure, insight and action towards a sustainable economy. Since 2002 over 8,400 companies have publicly disclosed environmental information through CDP.

Standard Etics Italian Index er et offentligt aktieindeks for Corporate Governance og bæredygtighed, der blev lanceret i 2014 af det uafhængige rating agency Standard Ethics.

FTSE4Good Index er en serie af etiske investeringsmarkedsindekser, der blev lanceret i 2001 af FTSE-koncernen. Det er designet til at måle virksomhedernes præstationer, blandt dem som demonstrerer en stærk miljømæssig, sociale og ledelsespraksis. Forskning til indekseringen understøttes af Etisk Investeringsforskningstjeneste (EIRIS).

EcoVadis er en platform, hvor virksomheder kan registrere sig for at besvare en CSR-undersøgelse og blive evalueret som leverandør. Undersøgelsen er tilpasset erhvervslivet per størrelse og placering. EcoVadis-metoden dækker 21 kriterier på tværs af fire temaer såsom miljø, fair arbejdsmetoder, etik og fair forretningsmetoder samt supply chain. Metoden er baseret på internationale CSR standarder.

Bloomberg makes ESG data relevant and actionable for financial market participants by collecting, verifying and sharing this data from more than 11,500 companies in 83 countries. Investors incorporate ESG data into their financial analysis, generating critical insights into risks and opportunities in the evolving global economy.

STOXX® Europe 600 ESG-X-indekset er baseret på STOXX® Europe 600-indekset, et af Europas vigtigste redskaber til finansielle oplysninger.  STOXX udelukker virksomheder, som bæredygtighedsanalyser anses for ikke at overholde Global Compact-principperne, eller som er involveret i kontroversielle produkter såsom våben, tobak, kul med videre. 

DK - Edi col 2 - Om os - Bæredygtighed - videre til Scorecard

Bæredygtigheds Scorecard

Koncernen har vedtaget et "Sustainability Scorecard", der identificerer 16 bæredygtighedsmål for 2020, målt i forhold til kvantitative KPI'er. Herunder forpligter vi os til at overvåge og regelmæssigt kommunikere om den progressive præstation samt gennemføre konkrete tiltag for at bidrage til den bæredygtig udvikling.

arrow-right arrow-right-strong Læs mere

DK - Edi col 2 - Top menu - Bæredygtighed - Kabler

Bæredygtige kabler

Ecolabel listede kabler, der kan indgå i Svanemærket byggeri

Som producent, støtter vi naturligvis op om den grønne omstilling ved at dokumentere vores kablers egnethed til at indgå i Svanemærket byggeri. Find alle vores Prysmian og Draka kabler der er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

arrow-right arrow-right-strong Læs mere

DK - Edi col 2 - Om os - Bæredygtighed - Overview online 2019

Sustainability Report 2019

Download en PDF version

Detaljeret 2019 Bæredygtighedsrapport med visuelle billeder, infografer og historier om de væsentligste fremskridt og fremtidige målsætninger for 2020.

arrow-right arrow-right-strong Download rapport