dk - text - top menu - bæredygtighed - Basta

BASTA  er en non-profit virksomhed der drives og eges i fællesskab af det svenske IVL Svenska Miljöinstitutet og Byggfåoretagen. BASTA er udviklet til brug på det svenske marked, og databasen er kun tilgængelig på svensk. BASTA er gratis for alle at søge i, så længe du tilmelder dig et login.

BASTA er et system for alle, der ønsker at foretage bevidste produktvalg med det formål at udfase miljø- og sundhedskadelige stoffer - for eksempel bygningsejere, entreprenører, arkitekter, bygningsingeniører eller enkeltpersoner. Store aktører i byggebranchen støtter BASTA, ligesom myndigheder som det svenske Kemikalieagentur og den svenske transportadministration Trafikverket.

Byggevarer, der findes i BASTA-databasen, opfylder BASTAs krav til kemisk indhold. I BASTA-systemet registrerer leverandører og producenter af bygge- og anlægsprodukter produkter, der opfylder BASTA- eller BETA-kriteriekravet om stoffer med farlige egenskaber. Ved at foretage regelmæssige tredjepartsrevisioner af leverandørerne i systemet garanterer vi kvaliteten af ​​de oplysninger, der findes i BASTA-systemet.

dk - text - top menu -bærdygtighed - Basta list

DK - Edi col 2 - Om os - Bæredygtighed - videre til Scorecard

Bæredygtigheds Scorecard

Koncernen har vedtaget et "Sustainability Scorecard", der identificerer 16 bæredygtighedsmål for 2020, målt i forhold til kvantitative KPI'er. Herunder forpligter vi os til at overvåge og regelmæssigt kommunikere om den progressive præstation samt gennemføre konkrete tiltag for at bidrage til den bæredygtig udvikling.

arrow-right arrow-right-strong Læs mere

DK - Edi col 2 - Top menu - Bæredygtighed - Kabler

Bæredygtige kabler

Ecolabel listede kabler, der kan indgå i Svanemærket byggeri

Som producent, støtter vi naturligvis op om den grønne omstilling ved at dokumentere vores kablers egnethed til at indgå i Svanemærket byggeri. Find alle vores Prysmian og Draka kabler der er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

arrow-right arrow-right-strong Læs mere

DK - Edi col 2 - Om os - Bæredygtighed - Overview online 2019

Sustainability Report 2019

Download en PDF version

Detaljeret 2019 Bæredygtighedsrapport med visuelle billeder, infografer og historier om de væsentligste fremskridt og fremtidige målsætninger for 2020.

arrow-right arrow-right-strong Download rapport