Whistleblowing

Whistleblowing

Vores mest effektive værktøj til at identificere snyd og forsømmelse

Vores Etiske Kodeks foreskriver et sæt værdier for virksomheden, som alle medarbejdere adfærdsmæssigt forventes at leve op til. Det repræsenterer et effektivt redskab til forebyggelse af uansvarlig eller ulovlig adfærd blandt alle medarbejderne og interessenter. 

DK - Om os - Etik & Bæredygtighed - Whistleblowing - Intro Text

Vi har allerede implementeret en whistleblower ordning, som vi kalder ”Integrity First”. Den repræsenterer et af de mest effektive værktøjer til at identificere svig og forsømmelse.  
 

Integrity First ordningen overholder seneste bedste praksis inden for etisk arbejdskultur, og er med til at øge medarbejdernes bevidsthed om koncernens politik vedrørende korruption.
 

Vi har etableret dedikerede og sikre kanaler (herunder telefonlinjer og en webportal) til medarbejdere, der ønsker at indrapportere professionelt misbrug. Disse kanaler styres af et uafhængigt eksternt selskab (The Network, Inc.), som har et bindende mandat til at beskytte identiteten til whistleblowers. De fungerer som formidler ved både opfølgning, afvikling og afslutning af sager.

Ved siden af ​​disse kanaler, har vi dannet en Whistleblower Committee, der efter behov skal evaluere, undersøge og rapportere samt vedtage sammenhængende og hensigtsmæssige foranstaltninger.

EN - About Us - Ethics & Integrity - MiniPalen 3 Links

COLONNA 1

DK - Om os - Etik & Bæredygtighe - MiniPalen 3 Links - Whistleblowing

COLONNA 2

DK- Om os - Etik & Bæredygtighed - MiniPalen 3 Links - Human rights

COLONNA 3

DK - Om os - Etik & Bæredygtighed - MiniPalen 3 Links - Diversity and Inclusion