DK - Header - Elforsyning - Services - Tests

Tests & Målinger

Services til måling og testning af kabelsystemets driftskapacitet

Tests & Målinger

DK - elforsyning - services - tests

AC test
Prysmian har flere mobile resonans testsystemer, der kan udføre on-site højspændingstest på kabelsystemer op til 400 kV. Ved at gøre brug af en serie resonans kompatible testsæt, tilgængelig i koncernen, er længden for en kabelforbindelse sjældent en begrænsning.
 
DAC-Måling (dæmpet AC Voltage)
Med praktisk udstyr kan der genereres en dæmpet AC-spænding, så on-site tan delta måling kan udføres på MV, HV og EHV kabelforbindelser.

DTS-måling
Distributed Temperature Sensing (DTS) er en optoelektronisk enhed, der måler temperatur ved hjælp af et optiske fibre langs hele kabelforbindelsen. Fiberkablet fungerer som en lineære sensorer. Glasfiberen kan være integreres i kablet eller være parallelt med forbindelsen. Prysmian DTS enhed kan integreres med andre Prysmian asset monitoring systemer, som f.eks. Pry-Cam.

DAS-måling
Distributed Acoustic Sensing (DAS) er en optoelektroniske enhed, der måler akustiske interaktioner (støj eller vibrationer) langs et fiberoptisk sensorkabel. Løsningen muliggør akustisk detektion, klassifikation og lokalisering over store afstande og i barsk vejr. Prysmian DAS enhed kan integreres med andre Prysmian asset monitoring systemer, som f.eks. Pry-Cam.

HiPot AC test
En Hipot test er en forkortelse for "High Potential (High Voltage) Test", der foretages ved at tilføre en høj AC spænding til lederen og måle lækstrøm. Det er en non-destruktiv test, der afgør kvaliteten af den elektriske isolering. En Hipot test er nyttige til at finde hakket eller stødt isolering, strittende metaltråde eller forkert flettet skærm, ledende eller ætsende forurening omkring lederne, terminal afstandsproblemer og toleransfejl i kabler samt utilstrækkelige krybestrømme.

Tan Delta (tanδ) måling
Tan Delta, også kaldet dielektrisk tabsvinkel eller tabsfaktor testning, er en diagnostisk metode til kvalitetsbedømmelse af HV kabel- og komponentisolering. Dette gøres for at forsøge at forudsige dets forventede levetid og for at prioritere kabeludskiftning og eller injektion. En Tanδ måling giver en klar vurdering af isoleringen for et samlede kabelsystem. Tan delta er forholdet mellem aktiv og reaktiv effekt afsat i isolationen under test eller i drift. Det er den mest pålidelige og nøjagtige af de tilgængelige målemetoder til bestemmelse af et isolationsmateriales tilstand og kvalitet.

Site Acceptance Test (SAT)

dk - download acc - elforsyning - services - test og måling

Diagnostics Services

Asset Management Services

Cable Harnessing Services