Nyt EU byggevare direktiv CPR per 1. juli 2013

27 Jun 2013

Nyt EU byggevare direktiv CPR per 1. juli 2013

 

 

Det nye CPR direktiv erstatter det gamle byggevaredirektivet (CPD), der havde brug for revision, da det som et direktiv ikke blev anvendt på en harmoniseret måde i hele EU. Det nye direktiv finder direkte anvendelse uden nationale fortolkninger og bør fjerne eksisterende handelshindringer. CPR pålægger juridiske forpligtelser for producenter, importører og distributører, der markedsfører produkter i EU.

For de fleste byggevarer allerede CE mærket under CPD byggevaredirektivet, vil der være en overgang fra CPD til CPR byggevaredirektivet. Men da kraft-, kontrol- og kommunikationskabler slet ikke var CE-mærket i henhold til CPD byggevaredirektivet, betyder, det under CPR begyndelsen på en "ny start" for denne produktkatagori. Mange kabler er allerede CE-mærket i henhold til lavspændingsdirektivet, og det vil ikke ændre sig. CE-mærkning af kabler under CPR vil kun dække deres brandhæmmende egenskaber - i første omgang, dvs. deres reaktion ved brand i form af begrænset frembringelse og spredning af ild og røg, og på et senere tidspunkt til CPR direktivet også inkludere kablers brandresistens, der sikre kontinuerlig drift af sikkerhedssystemer.

Selvom 1 juli 2013 er en vigtig dato for CPR, vil den faktiske dato,hvor kablerne er CE-mærket under CPR i henhold til deres brandhæmmende egenskaber ance være nogen tid senere (det bedste skøn er 2. kvartal af 2014 ifølge de foreliggende oplysninger). Derfor vil intet ændre sig for kabler per 1. juli 2013. De vil fortsat blive markedsført under den nuværende ordning. 

På trods af den iboende usikkerhed omkring den juridiske proces på EU-plan og i medlemsstaterne , er Prysmian Group klar. Koordinerede projektteams ledet af erhvervslivet og R&D personale arbejder både lokalt og på koncernniveau maed at servicerer og støtte vores kunder i forhold til de nye CE-mærkning regler, samt at forudse markedets krav . Der er to hovedprioriteter på nuværende tidspunkt.